Foto palliatieve zorg Foto palliatieve zorg

Palliatief statuut

Het palliatief statuut is een statuut voor palliatieve patiënten waardoor ze geen remgeld meer betalen voor een huisartsbezoek.

Voorwaarden

  • lijden aan een onomkeerbare aandoening die ongunstig evolueert met een ernstige algemene verslechtering van de fysieke / psychische toestand
  • therapeutische ingrepen en revaliderende therapieën hebben geen invloed meer hebben op die ongunstige evolutie
  • de prognose van de aandoening is slecht en het overlijden wordt op relatief korte termijn verwacht wordt
  • nood hebben aan ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke ondersteuning die een tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen

Procedure

Je huisarts vult een specifiek formulier in en bezorgt deze aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Voordelen

Volledige terugbetaling (van het officiële tarief) van raadplegingen bij je huisarts, bepaalde verstrekkingen van thuisverpleegkundigen en bepaalde verstrekkingen in kinesitherapie.

Goed om weten

  • het palliatief statuut geldt ook voor personen die verblijven in een ouderenvoorziening of een psychiatrisch verzorgingstehuis.
  • het palliatief statuut geldt niet wanneer de patiënt in het ziekenhuis opgenomen is

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op deze website.

Bronnen: