Foto verpleegkundige en patiënt Foto verpleegkundige en patiënt

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een maandelijkse vergoeding voor vijfenzestigplussers met gezondheidsproblemen en een beperkt inkomen in Vlaanderen. Je mag het bedrag vrij uitgeven aan de zorg die je zelf organiseert.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 65 jaar
  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds en betaalt jaarlijks de bijdrage
  • Je behaalt minstens 7 punten op de “schaal van zelfredzaamheid”
  • Je hebt (samen met je gezin) een beperkt inkomen, de inkomensgrens is afhankelijk van de samenstelling van je gezin.

Procedure

  • Je kan je vergoeding zelf online aanvragen (www.vlaamsezorgverzekering.be). Als je hulp nodig hebt, kan je je ziekenfonds of het OCMW contacteren. Een maatschappelijk werker zal je dan verder helpen.
  • Na je aanvraag zal het ziekenfonds nagaan of je aan de voorwaarden voldoet. Het is mogelijk dat ze hiervoor medische informatie opvragen bij je arts.
  • Het ziekenfonds zal je op de hoogte brengen over de beslissing en over de hoogte van de tegemoetkoming. Dit kan drie tot vier maanden duren.

Voordelen

Je ontvangt maximum 696 euro per maand (afhankelijk van hoeveel zorg je nodig hebt en je inkomen).

Goed om weten

Gezien de hoogte van het bedrag afhankelijk is van je gezondheidstoestand en je inkomen is het erg belangrijk dat je meldt wanneer je situatie wijzigt.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Bronnen: