Verhoogde verzekeringstegemoetkomingen

In dit overzicht vind je informatie over het globaal medisch dossier, de maximumfactuur, de zorgbudgetten en de verhoogde tegemoetkoming

Globaal medisch dossier

Het globaal medisch dossier is een dossier met al je medische gegevens bij je huisarts. Met behulp van dit dossier kan je huisarts je beter begeleiden en wordt het overleg tussen artsen vereenvoudigd. Voor personen tussen de 45 en 75 jaar is er ook een preventiemodule.

Verhoogde tegemoetkoming

Een verhoogde tegemoetkoming is een voorkeurstarief voor de terugbetaling van kosten voor raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie ...

Maximumfactuur

De maximumfactuur biedt de garantie dat men per gezin niet meer dan een maximumbedrag moet uitgeven voor geneeskundige verzorging. Op basis van je sociale of financiële situatie wordt een plafondbedrag voor eigen bijdragen (remgeld) bepaald.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een maandelijkse vergoeding voor vijfenzestigplussers met gezondheidsproblemen en een beperkt inkomen in Vlaanderen. Je mag het bedrag vrij uitgeven aan de zorg die je zelf organiseert.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een maandelijkse vergoeding voor niet-medische kosten voor zorgbehoevende patiënten. De tegemoetkoming wordt toegekend aan zwaar zorgbehoevenden in de thuiszorg en aan bewoners van een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis.