Globaal medisch dossier Globaal medisch dossier

Globaal medisch dossier

Het globaal medisch dossier is een dossier met al je medische gegevens bij je huisarts. Met behulp van dit dossier kan je huisarts je beter begeleiden en wordt het overleg tussen artsen vereenvoudigd.

Voorwaarden

Je hebt een globaal medisch dossier (GMD) afgesloten bij je huisarts.

Procedure

Tijdens een raadpleging vraag je aan je arts een GMD te openen. Je huisarts rekent hiervoor een bedrag, 32 euro, rechtstreeks aan het ziekenfonds aan.

Voordelen

  • lager persoonlijk aandeel bij een raadpleging bij je huisarts (die je GMD beheert): maximum  1 euro (rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming) en maximum 4 euro (geen recht op verhoogde tegemoetkoming)
  • vermindering 30% van het persoonlijk aandeel bij een huisbezoek indien je minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent

Goed om weten

De verhoogde terugbetaling blijft gelden tot het einde van het 2e kalenderjaar na de start of de verlening van je globaal medisch dossier.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op deze website.

Bronnen: