Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een maandelijkse vergoeding voor niet-medische kosten voor zorgbehoevende patiënten. De tegemoetkoming wordt toegekend aan zwaar zorgbehoevenden in de thuiszorg en aan bewoners van een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Voorwaarden

  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds en betaalt jaarlijks de bijdrage.
  • Je hebt minstens 10 jaar - waarvan minstens 5 opeenvolgende jaren - in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewoond (of bent sociaal verzekerd geweest in een Europees land).
  • Je hebt een bewijs van je zorgnood (B of C op de Katz-schaal, 15 punten op de medische-sociale schaal, kine-E-attest, attest palliatieve verzorging of palliatief forfait of attest bijkomende kinderbijslag) of van je verblijf in een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis.

Procedure

  • Je dient een aanvraag in bij je ziekenfonds.
  • Binnen de 60 dagen beslist je ziekenfonds of je vergoeding toegekend wordt.

Voordelen

Je ontvangt 140 euro per maand.

Goed om weten

  • Vanaf het jaar dat je 26 jaar wordt, ben je aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering en betaal je een bijdrage. De bijdrage bedraagt 58 euro, personen met een verhoogde tegemoetkoming betalen 29 euro.
  • Je ontvangt de tegemoetkoming de eerste dag van de vierde maand na je aanvraag.

Extra informatie

Bronnen: