Foto verpleegkundige en patiënt Foto verpleegkundige en patiënt

Verhoogde tegemoetkoming

Een verhoogde tegemoetkoming is een voorkeurstarief voor de terugbetaling van kosten voor raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie ...

Voorwaarden

 • je hebt recht op een sociale uitkering , een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor personen met een handicap 
 • je hebt de hoedanigheid van een kind met een erkende handicap (minstens 66%), een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) of een weeskind die beide ouders verloren heeft
 • je bent weduwnaar/weduwe, invalide of gepensioneerde met een maximaal actueel jaarinkomen van 27.011,00 euro verhoogd met 5.000,48 euro per bijkomend gezinslid het voorgaande jaar (vanaf 01/01/2024)
 • je bent een persoon met een handicap met een maximaal actueel jaarinkomen van 27.011,00 euro verhoogd met 5.000,48 euro per bijkomend gezinslid het voorgaande jaar (vanaf 01/1/2024)
 • je bent ten minstens 1 jaar volledig werkloos of arbeidsongeschikt met een maximaal actueel jaarinkomen van 27.011,00 euro verhoogd met 5.000,48 euro per bijkomend gezinslid het voorgaande jaar (vanaf 01/01/2024)
 • je hebt een maximaal inkomen van 25.630,67 euro verhoogd met 4.744,94 euro per bijkomend gezinslid het voorgaande jaar (bedragen 2024 - referentiejaar 2023)

Procedure

Rechthebbende op een sociale uitkering of rechthebbenden door hoedanigheid zullen automatisch het recht op verhoogde tegemoetkoming toegekend krijgen. In de andere gevallen kan je je aanvraag indienen bij je ziekenfonds.

Voordelen

 • minder remgeld bij raadplegingen, ziekenhuisopname en geneesmiddelen
 • derdebetalersregeling (de huisarts int zijn vergoeding rechtstreeks bij je ziekenfonds, als patiënt betaal je enkel je eigen aandeel)
 • verbod op kamer- en ereloonsupplementen bij hospitalisatie in een twee-meerpersoonskamer
 • sociale maximumfactuur

Goed om weten

Bij een inkomensonderzoek is de referentieperiode normaal 1 jaar. Wanneer er een indicatie is voor laag inkomen (bv. weduwnaar, invalide, werkloze, … ) is de referentieperiode slechts 1 maand.

Extra informatie

Meer informatie:

 • Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op de website van het RIZIV

Bronnen: