Foto rollator Foto rollator

Minder mobielen centrale & vervoer

Dit is een dienst die wordt aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. De minder mobielen centrale maakt verplaatsingen voor mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit mogelijk.

Voorwaarden

  • Je hebt een inkomen lager dan 2 keer het leefloon
  • Je hebt een beperkte mobiliteit
  • Je kan je niet met het openbaar vervoer verplaatsen

Procedure

  • Je brengt de administratie in orde en betaalt je lidgeld bij de dienst in jouw buurt (www.mindermobielencentrale.be)
  • 48 uur voor je vervoer wenst, vraag je je rit aan
  • Op het afgesproken tijdstip komt  je chauffeur je ophalen
  • Aan het einde van de rit betaal je de vergoeding voor het aantal gereden kilometers

Voordelen

Vervoer aan een gunstig tarief. Je betaalt jaarlijks lidgeld (10 of 15 euro per gezin) en per rit een bedrag van gemiddeld 0,30 euro per kilometer. Sommige centrales vragen daarboven een administratiekost van ongeveer 0,50 euro per rit.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds, je OCMW of je gemeente.

Bronnen: