Foto specialisatie palliatieve zorg Foto specialisatie palliatieve zorg

Specialisatie in de kijker: palliatieve zorg

Palliatieve en terminale zorg gebeurt steeds vaker thuis. Patiënten van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen kunnen daarbij rekenen op warme, volwaardige zorg waarin zowel de kwaliteit van het leven als het waardig sterven centraal staan.

Totaalondersteuning

Naast de lokale thuisverpleegkundigen, kunnen ook huisartsen die dat wensen, de nodige ondersteuning krijgen van onze gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij zijn opgeleid in palliatieve zorg en blijven zich continu bijscholen. Ze zijn vertrouwd met thema's zoals wilsbeschikking, vroegtijdige zorgplanning, palliatieve aanvragen en euthanasie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een wachtinfuus plaatsen bij euthanasie of palliatieve zorg. Ook een expert oncologie van Wit-Gele Kruis kan als spilfiguur tussen de verschillende zorgverleners fungeren.
Als arts ben je natuurlijk een belangrijke partner. Onze verpleegkundigen staan dan ook klaar om, samen met jou, de juiste pijnbestrijding op te starten en het medicatiebeleid op te volgen. Afhankelijk van de nood starten we een medicatiepomp, voedingspomp of infuustherapie op. Patiënten kunnen bij ons ook een spuitpomp ontlenen. Om de beste zorg te kunnen bieden aan de patiënt en zijn omgeving werken we nauw samen met andere zorgpartners zoals het Palliatief Netwerk en Koester. We bespreken wekelijks gemeenschappelijke patiënten en stemmen de zorg op elkaar af.
Onze thuisverpleegkundigen informeren patiënt en mantelzorger over wat hen te wachten staat, welke beslissingen ze kunnen nemen en hoe het grootst mogelijke comfort kan bereikt worden. Daarnaast bieden ze ook emotionele ondersteuning aan patiënten en mantelzorgers. Ziekte en sterven zijn ingrijpende gebeurtenissen die dikwijls gepaard gaan met intense gevoelens van ongeloof, boosheid, angst en onzekerheid. De thuisverpleegkundige beluistert de zorgen en vragen en staat patiënten en mantelzorgers bij gedurende de hele periode.

Onze gespecialiseerde teams werken in 3 regio’s:

Gespecialiseerd team Noord

(ELZ Gent - Meetjesland - Schelde Leie)

gespecialiseerdteam.noord@wgkovl.be 

09-265 68 69

Gespecialiseerd team Oost

(ELZ Waasland - Dender - Scheldekracht)

gespecialiseerdteam.oost@wgkovl.be

09-265 68 60

Gespecialiseerd team Zuid-West

(ELZ Vlaamse Ardennen - Panacea - Aalst - Dender Zuid)

gespecialiseerdteam.zuidwest@wgkovl.be

09-265 68 73