Foto dochter die voor moeder zorgt Foto dochter die voor moeder zorgt

Zo zorg je als mantelzorger ook voor jezelf

Marie Landsheere
Redacteur Gezond Thuis
19 februari 2024
13 maart 2024
Actua

Zorg jij tijdelijk of permanent voor iemand in je omgeving? Ondersteun je je partner, kind, broer, zus, ouder of buurman met een fysieke of psychische aandoening? Vaak word je mantelzorger zonder het te beseffen. Waar kan jij dan terecht voor steun? 

Mantelzorgverenigingen  

Vlaanderen telt zes mantelzorgverenigingen waar je je gratis bij kan aansluiten. Ze bieden onder meer info en advies, organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten en stellen een mantelzorgtelefoon beschikbaar. Alle zes zijn medebeheerder van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg dat alle info voor en over mantelzorg(ers) centraliseert.  

Meer info op mantelzorgers.be

Premies en tegemoetkomingen  

Mantelzorg brengt vaak extra kosten met zich mee. Controleer of jij, of de persoon voor wie je zorgt, recht heeft op:  

  • Een mantelzorgpremie, aangeboden door heel wat gemeenten. Informeer ernaar bij die van jou.  
  • Tegemoetkomingen voor de zorgvrager zoals een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, het persoonlijke-assistentiebudget of het persoonsvolgend budget.  

Alle info op: mantelzorgers.be of contacteer vrijblijvend een mantelzorgvereniging. Ook je ziekenfonds kan je verder helpen. 

Werkende mantelzorgers  

Is de combinatie werk en mantelzorg te zwaar? Dit kan je ademruimte geven:  

  • Werk een periode minder of niet via ofwel het tijdskrediet, ofwel het Vlaams zorgkrediet. Beschikbaar voor zowel werknemers in de privésector als voor ambtenaren.  
  • Neem mantelzorgverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand op. Informeer je bij je personeelsdienst, de vakbond of een mantelzorgvereniging.  
  • Op www.loopbaanmetzorg.be vind je een volledig overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden.  
  • Op www.breakatwork.be kan je een simulatie maken en bekijken waar je recht op hebt. 

Geef jezelf ook ademruimte: door minder te werken of door extra hulp in te schakelen

Extra hulp inschakelen  

Mantelzorg kan zwaar zijn. Weet dat je er niet alleen voor hoeft te staan en dat je hulp kan vragen én aannemen. Zo helpen bepaalde diensten je met praktische zaken, bijvoorbeeld gezinszorg, poetshulp, klusjesdienst, nachtzorg, dagopvang, huishoudhulp, vrijwillige oppassers of maaltijden aan huis, maar ook met administratieve of emotionele ondersteuning. Je kan ook terecht bij de thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis of je huisarts. 

Gerust dankzij het personenalarm

Altijd iemand die klaarstaat als het echt nodig is? Met een personenalarm is hulp slechts één druk op de knop verwijderd. Zo is veiligheid op elk moment gegarandeerd en kan je als mantelzorger gerust zijn.

Meer weten over een personenalarm? Ga naar gerustzorgcentrale.be.