COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

mijnWGK: ook de patiënt leest mee

15 juni 2021
mijnWGK

Sinds 1 juni kunnen ook patiënten de verpleegkundige observaties over hun zorg bekijken via mijnWGK. Zo streven we naar nog meer transparantie en geven we de patiënt de mogelijkheid zelf de regie van zorg nog meer in handen te nemen.

Welke gegevens?

Als huisarts heb je via mijnWGK inzage in het elektronisch verpleegdossier van je patiënt die in zorg is bij het Wit-Gele Kruis. Sinds enkele jaren kunnen ook de patiënt en zijn vertrouwenspersoon via mijnWGK een beperkt aantal gegevens bekijken zoals o.a. de verpleegkundige zorgen, de score op de Katz-schaal, parameters, gegevens van contactpersonen. Vanaf juni zal de patiënt niet alleen deze gegevens zien, maar óók de observaties van verpleeg- en zorgkundigen. 

Hoe bekijken?

  • De patiënt heeft toegang tot mijnWGK via de website van het Wit-Gele Kruis: www.witgelekruis.be. (bovenaan rechts op 'mijnWGK' klikken)
  • Vanaf september is er ook een smartphone-app beschikbaar waarlangs je als huisarts, patiënt,... op een beveiligde manier mijnWGK kan consulteren. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief huisartsen.

Meer info?

Heb je vragen of feedback over de werking van mijnWGK? Contacteer dan Nele van Meer (domeincoördinator netwerking) via nele.vanmeer [at] limburg.wgk.be of op 0492-13 86 22.

Bekijk ook

mijnWGK voor zorgverleners

mijnWGK voor zorgverleners

mijnWGK is jouw tool voor een optimale interdisciplinaire samenwerking met de thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.

Afstemmen met huisarts

Afstemming met huisarts

Om kwaliteitsvolle thuiszorg te kunnen verlenen aan onze patiënten is de afstemming tussen huisarts en thuisverpleegkundige een absolute voorwaarde.

Brug met het ziekenhuis

Brug met het ziekenhuis

We vinden het belangrijk om opname in & ontslag uit het ziekenhuis vlot te laten verlopen. Daarom werkt Wit-Gele Kruis Limburg intensief samen met alle Limburgse ziekenhuizen, het UZ Leuven en de ziekenhuizen van Diest, Geel en Mol.

© 2021 Wit-Gele Kruis