Incontinentie en stoma

In volgend overzicht vind je de voordelen en tegemoetkomingen in de thuiszorg m.b.t. incontinentie: incontinentieforfait voor afhankelijke personen, incontinentieforfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie, een tegemoetkoming voor autosondage en een tegemoetkoming voor stoma- en/of incontinentiemateriaal

Incontinentieforfait voor afhankelijke personen

Het incontinentieforfait is een forfaitaire tussenkomst in de kosten van de verzorging voor incontinente afhankelijke personen.

Incontinentieforfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie

Het incontinentieforfait is een forfaitaire tussenkomst in de kosten van de verzorging van onbehandelbare urine-incontinentie bij personen die niet in aanmerking komen voor het forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen.

Autosondage

Je kan een een tegemoetkoming ontvangen voor autosondage thuis.

Stoma- en/of incontinentiemateriaal

De vergoeding voor stomamateriaal is van toepassing voor stomapatiënten (colo-, ileo-, uretero-, cysto- of nefrostomie) of voor personen met open fistels van het darmstelsel of de urinewegen of voor personen die lijden aan urinaire incontinentie.