Mantelzorg

In volgend overzicht vind je de voordelen en tegemoetkomingen in de thuiszorg m.b.t. mantelzorg en het aanvragen van een aanmoedigingspremie, een loopbaanonderbreking of tijdskrediet.

Aanmoedigingspremie

Dit is een premie van de Vlaamse Gemeenschap die de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) bij tijdskrediet of loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand of palliatieve zorg aanvult.

Tijdskrediet algemeen stelsel met motief

Dit is een vorm van tijdskrediet dat de mogelijkheid geeft om omwille van een bijzondere reden je arbeidsprestaties te onderbreken.

Loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand

Dit is een vorm van loopbaanonderbreking dat de mogelijkheid geeft om geheel of deels je arbeidsprestaties te onderbreken om bijstand te verlenen aan een ziek gezins- of familielid.

Mantelzorgverlof

Dit is een vorm van thematisch verlof dat de mogelijkheid geeft om geheel of deels je arbeidsprestaties te onderbreken met het oog op mantelzorg aan een zorgbehoevend persoon.