handen handen

Aanmoedigingspremie

Dit is een premie van de Vlaamse Gemeenschap die de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) bij tijdskrediet of thematisch verlof aanvult.

Voorwaarden

Je loopbaanonderbreking voor medische bijstand, palliatief verlof, ouderschapsverlof of tijdskrediet is goedgekeurd.

Procedure

Je moet een formulier (online of op papier) indienen bij de dienst aanmoedigingspremies (Vlaamse overheid), maximum 6 maanden na het begin van je onderbreking.

Voordelen

Een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid, dit is een maandelijkse forfaitaire vergoeding (afhankelijk van de tewerkstelling voor de vermindering en de vermindering zelf, voltijds, halftijds of 1/5).

Goed om weten

  • Sommige sectoren of ondernemingen kunnen een extra vergoeding toekennen
  • Er zijn ook steden en gemeenten die een mantelzorgpremie geven. Meer informatie hierover vind je bij je gemeente of OCMW

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Bronnen:

  • Sociale Landkaart 2023