Antibioticatherapie aan huis door Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

Minder kans op ziekenhuisinfecties, patiënten zijn in hun vertrouwde omgeving en in sommige situaties kunnen patiënten zelfs hun job uitoefenen tijdens de behandeling. Er zijn heel wat voordelen aan intraveneuze antibioticatherapie aan huis. Alle thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis zijn hiervoor opgeleid. Iedereen kan thuis intraveneus antibiotica toegediend krijgen mits toestemming van de behandelende  arts in het ziekenhuis.

Welke soorten antibiotica?

Er kunnen in de thuissetting meerdere soorten antibiotica toegediend worden: breedspectrum antibiotica en ook specifieke antibiotica. De soorten antibiotica en de toedieningswijze hangen af van het ziektebeeld van de patiënt en van de behandelende arts die de antibiotica voorschrijft.

Hoe verloopt de zorgaanvraag?

 • Bij de opstart van een behandeling thuis neemt het ziekenhuis contact op met een lokale afdeling van het Wit-Gele Kruis. 
 • Binnen de afdeling nemen de afdelingsverantwoordelijken of adjuncten-zorgkwaliteit van het Wit-Gele Kruis de communicatie op met het ziekenhuis. Zij stellen een team samen die deze zorg opneemt gedurende de hele behandeling.

Van opstart tot aanschakelmoment

 • De behandeling met IV antibiotica wordt steeds opgestart in het ziekenhuis.
 • De thuisverpleegkundige informeert patiënt en familie bij het eerste bezoek over het verloop van de behandeling, mogelijke problemen en bereikbaarheid
 • De patiënt kan ook tijdens de nacht een beroep doen op de thuisverpleegkundige (24/24 -7/7).
 • De huisarts kan alles opvolgen via mijnWGK.
 • Het aanschakelmoment bij een continu infuus of de aanschakelmomenten bij meerdere toedieningen per dag  worden vastgelegd in overleg met het ziekenhuis en de patiënt. Het team zal zich tijdens de verdere behandeling aan deze tijdstippen houden, tenzij er wijzigingen komen in de behandeling.
 • De behandeling zal uitgevoerd worden op basis van het bestaande protocol binnen het OPAT project.
 • Afwijkingen op het protocol worden duidelijk genoteerd in het verpleegdossier of opvolgdocument.

Hoe volgen we de zorg op?

In het elektronische verpleegdossier van de patiënt noteren de thuisverpleegkundigen parameters en observaties zoals de controle van het insteekpunt van de katheter op tekens van infectie en eventuele nevenwerkingen van de antibiotica. Ze vullen ook dagelijks op een infusieschema in  welke dosis en aan welke snelheid ze de antibiotica hebben toegediend.

Voor de behandelende arts in het ziekenhuis is het zeer zinvol om het verloop van de gezondheidstoestand van de patiënt thuis te volgen. Communicatie is dus cruciaal binnen thuishospitalisatie. De arts blijft vanop afstand op de hoogte via het elektronisch verpleegdossier en via telefonisch contact met de thuisverpleegkundige.

Hoe garanderen we veilige zorg?

 • Alle thuisverpleegkundigen zijn opgeleid om deze gespecialiseerde zorg thuis uit te voeren. Via skillslabs leren ze op  simulatiemateriaal (thorax met katheter, prikarmen …)  hoe ze op een veilige en steriele manier katheters manipuleren, hoe ze katheters aan- en loskoppelen en hoe ze deze moeten spoelen.
 • De thuisverpleegkundigen worden ook ondersteund door de referentieverpleegkundigen STVV (specifieke verpleegtechnische zorgen) van hun lokale afdeling.
 • We baseren ons voor elke zorg op evidence based richtlijnen en alle productfiches van antibiotica zijn beschikbaar via interne communicatiekanalen.

Meer info?

Verpleging in de verpleegpost

Het toedienen van antikankergeneesmiddelen kan voorlopig enkel thuis bij de patiënt of in het ziekenhuis. Maar voor bepaalde zorgen, zoals katheterzorg (spoelen poortkatheter), wondzorg, inspuitingen of bloedafnames, kunnen patiënten ook terecht in een van de lokale verpleegposten in het Wit-Gele Kruis.