Foto bepaal je verhaal Foto bepaal je verhaal

Doe mee aan het debat over ouderenzorg

21 juni 2023
6 december 2023
Actua

Gezondheidszorg voor oudere mensen strookt niet altijd met wat ze ervan verwachten. Daar wil de Vlaamse Ouderenraad verandering in brengen. Met de campagne ‘Bepaal je eigen verhaal’ krijgen de huidige en toekomstige generatie gebruikers van ouderenzorg ook een stem.

Doe mee: digitaal én live, alleen of in groep

Op www.bepaaljeverhaal.be kan je via een vragenlijst je mening delen over verschillende zorgthema’s. Hoe sta je bijvoorbeeld tegenover hulp inschakelen van je kinderen of kennissen? Wat denk je van zogenaamde ‘zorgrobots’ of andere technologieën? En zie je het zitten om samen te wonen met generatiegenoten?

Daarnaast vind je er ook een ideeënmuur waar je zelf voorstellen kan doen om ouderenzorg te verbeteren. Maar er is meer. Ook organisaties zoals ouderenverenigingen, lokale dienstencentra en ouderenraden doen mee. Tijdens ‘denkmomenten’ gaan kleine groepjes met elkaar in gesprek over ouderenzorg. Voor meer informatie raadpleeg je best een organisatie bij jou in de buurt.

Ook het Wit-Gele Kruis vindt het belangrijk om te luisteren naar wat onze patiënten vinden van hun zorg.

Wil jij graag betrokken worden bij de werking van het Wit-Gele Kruis en jouw zorg? Fantastisch! Stel je kandidaat via witgelekruis.be/patientenparticipatie.