Hoe gaat het écht met je?

11 mei 2021
6 december 2023
Langer thuis wonen

Ben je soms eenzaam of heb je een moeilijk moment? Dat is heel normaal. Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Het voorbije jaar kwam daar een rollercoaster bovenop. Corona bracht nieuwe zorgen met zich mee. In deze bizarre tijden is het belangrijk om goed te zorgen voor je naasten, maar vooral ook voor jezelf.

Vergeet jezelf niet

Zorg dragen voor jezelf is minstens even belangrijk als zorgen voor anderen. Dat doe je in de eerste plaats door aandacht te hebben voor je basisbehoeften: voldoende slapen, gezond eten, bewegen en ontspannen.

Gun jezelf de tijd om te ontspannen: een boek lezen, puzzelen, tuinieren … Doe dagelijks iets wat je echt leuk vindt. Dat helpt om rust te vinden en je zorgen te vergeten. Als je ontspanning combineert met beweging, dan sla je twee vliegen in één klap. Rustig wandelen of fietsen zorgt ervoor dat je stressgevoelens even verminderen.

Pieker je veel? Schrijf je bezorgdheden neer of spreek ze uit. Zo kan je wat afstand nemen van je gedachten.

Blijf in contact

Ons sociaal netwerk is de allerbelangrijkste basis voor veerkracht. Hou contact met andere mensen. De coronaregels maken het moeilijker. Toch kan je ook met een mondmasker op en vanop afstand een goed gesprek voeren. Denk maar aan een praatje met de buurvrouw, een korte babbel in de wachtrij van de winkel of een aangenaam telefoongesprek.

 

Ga voor een open gesprek

Een goed gesprek met een familielid of vriend doet ons altijd deugd. Gaat het wat minder goed? Erover praten kan voorkomen dat sombere gevoelens uitgroeien tot een allesoverheersend probleem. Een open gesprek geeft je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Neem de tijd om met iemand te praten én ook naar hem of haar te luisteren. Vraag niet gewoon “Hoe gaat het?” maar durf door te vragen, zoals “Wat mis je nu het hardste?” Zo vinden jullie steun bij elkaar.

Waar kan je terecht?

Zit je minder goed in je vel? Heb je nood aan een gesprek? Je kan steeds je verpleegkundige of verzorgende aanspreken. Daarnaast zijn er heel wat professionele hulplijnen waar je gratis en anoniem terecht kan. Je vindt een overzicht van al deze organisaties op www.hulplijnen.be.

Ook met een mondmasker op en vanop afstand kan je een goed gesprek voeren

TELE-ONTHAAL: PRATEN HELPT!

Bij Tele-Onthaal kan je terecht om te praten over wat jou bezighoudt, zowel kleine als grote zorgen. Je kan dag en nacht anoniem contact opnemen. Een vrijwilliger luistert naar jouw verhaal.

➜ Bel dag en nacht gratis naar het nummer 106.

➜ Chat op www.tele-onthaal.be: elke avond en woensdag- en zondagnamiddag.