Dr. Santens aan het woord over zijn stoma Dr. Santens aan het woord over zijn stoma

"Mijn stoma heeft mijn levenskwaliteit verbeterd"

14 maart 2022
6 december 2023
Het verhaal van...

Dr. Santens onderging in 2012 in het UZ Leuven een Brickeroperatie, waarbij hij een urinestoma kreeg. Sindsdien komt het Wit-Gele Kruis langs. We spraken hem samen met referentieverpleegkundige stomazorg Nadine.

Kan u ons iets meer vertellen over uw operatie?

Dr. Santens: “Dat was een serieuze operatie. Ze namen mijn urineblaas weg en plaatsten beide urineleiders op een stuk dunne darm. Door een opening in mijn buik werd het stukje dunne darm naar buiten geleid en vastgehecht aan de buikwand. Een stomazakje vangt een voortdurende stroom van urine op.”

Komen de verpleegkundigen enkel langs voor stomazorg?

Dr. Santens: “Ja, andere zaken zoals mijn medicatie doe ik zelf. Maar bij stomazorg moet je opletten voor lekkages. Dus vind ik het wel echt nodig dat een verpleegkundige me helpt.” 

Nadine: “Wij komen drie keer per week, telkens op vaste dagen en een vast tijdstip. Dat is belangrijk bij de verzorging van de stoma. We komen ’s morgens vóór hij ontbijt. Zo is er weinig of geen urineproductie, wat beter is voor de stomazorg. De huid moet droog zijn zodat de plaat die we bevestigen goed kleeft, anders is er kans op lekkage. Bij huidplooitjes rond de stoma spuiten we een pasta voor we de plaat aanbrengen. Zo sluit die perfect aan.”

Dr. Santens: “Na de zorg blijf ik tien minuten liggen om zeker te zijn dat het goed kleeft. Kort na de operatie heb ik eens ’s nachts het Wit-Gele Kruis gebeld omdat mijn stoma lekte. De  nachtverpleegkundige gaf me toen de goede raad om een ondoordringbare matrasbeschermer te leggen. Gelukkig viel dat enkel in het begin voor.”

Een stoma is ingrijpend. Hoe bent u hiermee omgegaan?

Dr. Santens: “Vroeger had ik veel bloedverlies en continu pijn door blaasontstekingen, als gevolg van eerdere radiotherapie. Sinds ik een stoma heb, is de pijn weg en is mijn levenskwaliteit verbeterd.”

Nadine: “Dr. Santens is altijd heel realistisch geweest over zijn ziektebeeld.

Dr. Santens: “Ja, en ik kan hier ook goed over praten en bespreek het ook vaak met mijn kinderen.”

 

Mijn respect voor het Wit-Gele Kruis is groot. De verpleegkundigen die hier komen zijn harde werkers.

Dr. Santens en verpleegkundige Nadine

Zijn er bepaalde dingen waarop u nu moet letten?

Dr. Santens: “Ik kan geen broeksriem meer dragen en neem best ook geen warm bad.”

Nadine: “Bij een warm bad of warme douche komt de plaat los. Het ideale is om te douchen voor we komen, zo kunnen we de stoma meteen verzorgen.”

U was vroeger zelf arts. Hoe ervaart u het om nu ook zorgvrager te zijn?

Dr. Santens: “Ik was oogarts. Ik heb er helemaal geen probleem mee dat ik nu zorg nodig heb. De samenwerking met het Wit-Gele Kruis loopt perfect. Hun organisatie is fenomenaal. Je kan erop rekenen dat er altijd iemand komt en als je belt, heb je binnen de minuut iemand aan de lijn. Ik vind het ook fantastisch dat hun verpleegkundigen zich continu bijscholen en dat er  referentieverpleegkundigen zijn zoals Nadine.

Deze referentieverpleegkundigen staan andere verpleegkundigen bij in specifieke en complexe zorgen, zoals stomazorg of  bepaalde wondzorgen, en geven advies bij problemen. Mijn respect voor het Wit-Gele Kruis is dan ook groot. De verpleegkundigen die hier komen zijn harde werkers. Soms komen ook stagiairs mee. Niet alle patiënten vinden dat leuk, maar ik vind dat belangrijk. Zij moeten ook bijleren. Ik heb wel het liefst dat ze de eerste keer enkel toekijken, want het is geen evidente zorg. Daarna mogen ze de stomazorg zeker zelf doen onder begeleiding van de verpleegkundige.

Ik vind het fantastisch dat de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis zich continu bijscholen.