Mantelzorger Mantelzorger

Tips om als mantelzorger te helpen bij een depressie

15 november 2017
6 december 2023
Tip van de expert

Over een depressie praten is niet altijd makkelijk. Hoe kan je als mantelzorger helpen? En hoe kaart je een depressie of depressie gevoelens aan tijdens een gesprek? Wij geven enkele tips.

Symptomen van depressie

Gedurende minstens twee weken zijn vijf of meer van de volgende symptomen aanwezig, waarbij één van de eerste twee symptomen in ieder geval aanwezig moet zijn:

 • depressieve stemming
 • vermindering van plezier of interesse                  
 • stoornissen in eetlust en veranderingen in gewicht
 • slaapstoornissen
 • psychomotorische rusteloosheid of remming
 • gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijt of overmatige schuldgevoelens
 • moeilijk kunnen denken of concentreren
 • terugkerende gedachten over de dood, de wens om dood te gaan en pogingen tot suïcide

Hoe kaart je zulke dingen aan als mantelzorger?

Vraag of ze uitkijken naar de volgende dag bij het slapen gaan. Als dat niet zo is, zien ze er dan tegenop om te gaan slapen, omdat ze weten dat er weer een nieuwe dag volgt? Zo breng je het gesprek op gang en kom je zogenaamde passieve zelfmoordgedachten op het spoor. Actieve zelfmoordgedachten gaan verder: “Ik zou mezelf iets kunnen aandoen.” Na zulke uitspraken kun je polsen waaraan ze dan precies denken. Zulke onderwerpen zijn moeilijk, maar het is cruciaal om ze te bespreken.  Het gaat hem om contact te maken, de veiligheid te bevorderen (indien nodig), aanwezig te zijn en zoveel mogelijk naasten te betrekken en professionele hulp te zoeken.

Tips voor mantelzorgers

 1. Wees er voor de ander, zonder veel adviezen te geven.

 2. Depressie heeft niets te maken met een gebrek aan wilskracht. Het gaat niet om niet-willen, maar om niet-meer-kunnen-willen.

 3. Geef je naaste regelmatig een zetje om in beweging te komen. Doe dat vriendelijk, uitnodigend, vol vertrouwen.

 4. Probeer de ander te stimuleren om dingen te doen die deze prettig vond voor het begin van de depressie. Begin met kleine stapjes: een half uurtje handwerken of wandelen ...

 5. Probeer de naaste te steunen bij het volgen van leefregels, zoals een vaste dagindeling.

 6. Herstellen van depressie vraagt tijd en geduld.

 7. Probeer de ander er niet van te overtuigen dat het (wel) goed met hem gaat. Als dat zo was, zou hij het zelf weten.

 8. Probeer alle gevoelens, klachten en problemen die de depressieve persoon heeft te accepteren zoals ze zijn. Maak geen verwijten.

 9. Praat meer over het verleden dan over de toekomst. Ga op zoek naar leuke herinneringen.

 10. Blijf beschikbaar.

 11. Probeer vertrouwen uit te stralen: een depressie is behandelbaar.

 12. Leg aan andere familieleden, vrienden en bekenden uit wat depressie is en wat de ziekte met iemand doet. Dat voorkomt dat ze ontmoedigd raken en het contact verbreken.