stomamateriaal stomamateriaal

Vernieuwde tegemoetkoming stomamateriaal

11 maart 2021
6 december 2023
Actua

Als je een colo-, ileo-, uretero-, cysto- of nefrostomie, urinaire incontintentie of een fistel van darmstelsel of urinewegen hebt, heb je recht op een tegemoetkoming voor materiaal. De manier waarop stomamateriaal wordt vergoed, is sinds 1 april 2021 veranderd.

We stappen af van het huidige systeem met een maximumaantal af te leveren stuks per product en schakelen over naar een systeem waarbij je als patiënt de producten beter kan afstemmen op je specifieke situatie.

De belangrijkste veranderingen:

  • Je krijgt een virtuele portefeuille, een soort budget om materiaal te bestellen.
  • Je hebt keuzevrijheid: als patiënt kies je zelf welke producten je gebruikt, op voorwaarde dat ze op de RIZIV-lijsten staan.
  • Nieuwe producten worden beschikbaar: convexe en concave systemen, en manuele en automatische irrigatiepompen, worden aan de lijsten toegevoegd.

De eerste drie maanden beschouwt het RIZIV als een leerfase. Je krijgt dan een iets hoger budget.

Opgelet! Vanaf 1 april krijg je met “oude” voorschriften geen stomamateriaal meer. Het is dus belangrijk dat je een nieuw voorschrift, bijlage 93, vraagt aan je behandelend geneesheer. Enkel dan behoud je het recht op tegemoetkoming voor stomamateriaal.

Voor meer informatie kan je terecht bij de referentieverpleegkundigen wond- en stomazorg van het Wit-Gele Kruis of op de website van het RIZIV.