Foto patiënt en mantelzorger Foto patiënt en mantelzorger

Zorg dragen voor mantelzorgers

1 augustus 2022
6 december 2023
Tip van de expert

Een op de vijf Vlamingen is mantelzorger. Ze zorgen voor een familielid, vriend of kennis omwille van een ziekte, een beperking, ouderdom, … Mantelzorger zijn is niet vanzelfsprekend. Er komt vaak meer bij kijken dan je denkt. Wij geven enkele tips om ook voor hen zorg te dragen. 

Durf hulp vragen én aanvaarden 

Als je partner, ouder of iemand anders plots extra zorgen nodig heeft, neem je die extra taken vaak automatisch zelf op. Na een tijdje kan dat zwaar op je wegen, zowel fysiek als mentaal. Als mantelzorger hoef je het niet allemaal alleen te dragen. Durf gerust hulp vragen. Je hoeft je helemaal niet te schamen of te denken dat je dan gefaald hebt. En durf de hulp ook aanvaarden. Kijk welke taken je eventueel kan overlaten aan andere familieleden of aan professionele hulp. Je omgeving begrijpt zeker wel dat je ook aan je eigen welzijn denkt. 

Laat bijvoorbeeld een poetshulp komen, schakel gezinshulp in om te helpen bij het koken of om boodschappen te doen, of laat maaltijden aan huis leveren. Iemand die gezelschap biedt, is soms ook al voldoende. Bespreek dat gerust met je thuisverpleeg- of zorgkundige. Zij kunnen je ook doorverwijzen naar zulke diensten. Door bepaalde dagdagelijkse taken uit te besteden, creëer je meer tijd voor jezelf en kan je je batterijen terug opladen. Want zorgen voor een naaste begint met goed zorgen voor jezelf.  

Zorgen voor een naaste begint met goed zorgen voor jezelf

Mantelzorg is eerst en vooral ook zelfzorg 

Als mantelzorger spendeer je vele uren aan de zorg voor een ander waardoor je soms jezelf wegcijfert. Het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan je eigen welzijn. Neem voldoende rust en zoek uit welke activiteiten je energie geven. Probeer dagelijks zo’n activiteit te doen. 

Daarnaast kan je je ook eenzaam voelen. Blijf daarom in contact met vrienden en familieleden. 

Wist je dat er ook mantelzorgverenigingen bestaan? Daar ontmoet je lotgenoten die een luisterend oor kunnen bieden en waar je even kan ventileren. Je kan met hen ook info en tips uitwisselen, gezien jullie in dezelfde of een gelijkaardige situatie zitten. 

De verschillende mantelzorgverenigingen hebben ook een mantelzorgtelefoonlijn. Ze zijn bereikbaar op weekdagen tijdens de kantooruren:

  • Coponcho: 02-515 02 63 
  • Liever Thuis LM: 02-542 87 09 
  • Okra Zorgrecht: 02-246 57 72 
  • Ons Zorgnetwerk: 016-24 49 49 
  • Samana: 078-15 50 20 
  • Steunpunt Mantelzorg: 02-515 04 42 

Kom in contact met mantelzorgverenigingen. Je wisselt er ervaringen en tips uit met lotgenoten.

Recht op premies 

Wist je dat er heel wat tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers bestaan? Denk maar aan het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, de tegemoetkoming hulp aan oudere personen,… 

Op wat je recht hebt, hangt heel erg af van je situatie. Ga daarvoor te rade bij de maatschappelijk werkers van de sociale dienst van je ziekenfonds. Zij kennen de sociale wetgeving, het aanbod van sociale voorzieningen en de voordelen waarvan je kan genieten. Ze kunnen je ook helpen bij de aanvraag zelf.  

Daarnaast biedt de overheid ook verschillende opties om je job en de zorg voor een naaste beter te combineren. Zo kan je onder andere tijdskrediet, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand opnemen. Informeer je verder bij de sociale dienst van je ziekenfonds of bij de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). 

Meer info 

Op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (www.mantelzorgers.be) lees je meer over mantelzorg. Je vindt er ook een overzicht van activiteiten en evenementen specifiek voor mantelzorgers.