Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Communicatie & publicaties

Het Wit-Gele Kruis verstuurt aan zijn patiënten informatie-, nieuwsbrieven, bevragingen en het magazine Gezond Thuis.

0

Welke gegevens verzamelen we voor communicatie en het verzenden van publicaties?

  • Identificatiegegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De gegevens worden gebruikt om je te informeren en te bevragen over de werking van het Wit-Gele Kruis. interessegebieden.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden bewaard tot 3 maanden nadat je zorg bij het Wit-Gele Kruis stopt.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Deze gegevens blijven binnen de organisatie van het Wit-Gele Kruis en worden niet gedeeld met andere partijen.

Wat zijn je privacy-rechten?

Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst, kan je vragen om het magazine Gezond Thuis niet meer te ontvangen. Je hebt het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.

© 2019 Wit-Gele Kruis