Verpleegkundige Wit-Gele Kruis Verpleegkundige Wit-Gele Kruis

32% patiënten van Wit-Gele Kruis heeft zware zorgnood

Vlaanderen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg

Het Wit-Gele Kruis verzorgde in 2022 135 116 patiënten, dat zijn 59 377 patiënten per maand. Onze 7000 zorgverleners legden 16 785 814 bezoeken af. Bijna 50 000 per dag dus. Daarnaast ziet de organisatie voor thuisverpleging dat het aandeel van patiënten die meer en complexere zorgnoden hebben elk jaar toeneemt. In 2022 had 32% van de patiënten van het Wit-Gele Kruis een grote zorgafhankelijkheid. Dat zijn mensen die zorg nodig hebben om zelfstandig te functioneren. 

Technische zorgen stijgen 

“Onze thuisverpleegkundigen doen steeds meer complexere zorgen”, aldus Dirk Broos, voorzitter van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. “Het aantal patiënten met ‘minder zware zorgen’ daalt terwijl het aantal zorgafhankelijke patiënten stijgt.” 

In 2022 was 32% van de patiënten van het Wit-Gele Kruis, meer dan 43 000 dus, een patiënt met een grote zorgafhankelijkheid. Zonder zorg kan die patiënt dagdagelijkse taken niet meer zelfstandig uitvoeren. 

Bovendien stegen de ‘Specifiek Technische Verstrekkingen’ (STVV) door het Wit-Gele Kruis met bijna 7% ten opzichte van 2018. De organisatie deed in 2022 74.450 bezoeken in kader van die STVV’s waarvan het grootste deel (57%) de toediening van parenterale voeding is. Het toedienen van parenterale voeding, voeding die via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan komt, is niet zonder risico. De thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis voeren bij deze handeling specifieke observaties uit om eventuele complicaties te voorkomen of te herkennen: controle van de lichaamstemperatuur, lichaamsgewicht, misselijkheid, de mond, uitdrogingsverschijnselen, aanwezigheid van oedemen …  

“Samenwerken is het sleutelwoord om een antwoord te bieden op deze evolutie. Zowel binnen de eerste lijn als met de tweede lijn. Door de complexe zorgvraag van de patiënt verandert namelijk ook de rol van de thuisverpleegkundigen. Het is belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plaats de zorg uitvoeren waarvoor ze zijn opgeleid.” 

Financiering thuisverpleging structureel herzien 

“Deze cijfers zijn bovendien een onderschatting van de praktijk. De huidige financiering van de thuisverpleging brengt namelijk niet alle zorgen in rekening. Zo krijgt onder andere de coördinerende en ondersteunende rol van thuisverpleegkundigen en het psychosociale aspect nog te weinig aandacht in de financiering die de overheid voorziet. De zorgzwaarte en de toenemende verwachtingen van de patiënten rond zorg op maat zijn elke dag een uitdaging voor onze zorgverleners. Dat de sector bovendien met een personeelskrapte te maken heeft, zorgt voor een extra evenwichtsoefening.” 

Het Wit-Gele Kruis kaartte begin dit jaar bij de overheid aan dat de financiering van de thuisverpleging dringend én structureel herzien moet worden. De organisatie blijft hiervoor niet aan de kant staan: “We bekijken verschillende voorstellen voor een vernieuwing van de globale financiering. Hierbij houden we rekening met een stimulerende praktijkfinanciering, een financiering die aangepast is aan de rollen en opdrachten die we vandaag en morgen steeds meer zullen doen en nemen we de huidige nomenclatuur kritisch onder de loep.” 

 

Lees het jaarverslag van het Wit-Gele Kruis voor meer cijfers: witgelekruis.be/jaarverslag2022

_____ 

Over het Wit-Gele Kruis  

Het Wit-Gele Kruis is de grootste organisatie voor thuisverpleging in Vlaanderen. Het Wit-Gele Kruis – al 85 jaar een vaste waarde in de thuisverpleging – is gespecialiseerd in wondzorg, diabetes, palliatieve zorg, stoma- en incontinentiezorg, psychiatrische zorg, geriatrie, ergonomie en ethisch zorg verlenen. Als expert in thuisverpleging verlenen we zorg op maat volgens de meest recente verpleegkundige technieken. Warme zorg is de drijfveer van onze meer dan 6900 medewerkers, die in nauw contact staan met lokale huisartsen, ziekenhuizen, mantelzorgers en andere zorgpartners. Het Wit-Gele Kruis verzorgt jaarlijks ongeveer 140.000 patiënten. 

Perscontact: marie.landsheere@vlaanderen.wgk.be - 0497 /78 25 04 

Terug naar overzicht