Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Europese dag van de patiëntenrechten

18 april 2019
Europese dag van de patiëntenrechten

18 april, een dag om even bij stil te staan.

Verneem alles op www.patientrights.be

De ombudsdienst

Wie?

Marie-Jeanne Vandormael
Tel:089/300797
E-mail: ombudsdienst [at] limburg.wgk.be

Wat?

De ombudsdienst werkt onafhankelijk, valt onder het beroepsgeheim en neemt het standpunt in van meerzijdige partijdigheid.

Hoe?

De ombudsdienst helpt alle betrokken partijen om de klacht op te vangen. Hierbij biedt de ombudsdienst een luisterend oor, verleent men coaching indien dit nodig is en begeleidt en informeert m.b.t. patiëntenrechten, werking ziekenhuis.

De aanpak is terug te vinden in het huishoudelijk reglement op de website/onthaal.

Waarom?

Het respecteren van de patiëntenrechten maakt essentieel deel uit van een goede gezondheidsvoorziening. Dit is dan ook de fundamentele reden waarom er zoveel belang wordt gehecht aan de patiënt en zijn rechten (Schoonacker,2006).

De rechten van de patiënt

  • Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar
  • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Recht op pijnbestrijding
  • Recht op informatie over de gezondheidstoestand
  • Recht op vrije toestemming en voorafgaande info over de medische tussenkomsten
  • Recht om te weten of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
  • Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier
  • Recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier
  • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Recht op het indienen van een klacht

Plichten

Naast rechten zijn er ook plichten. Volgens de wet draagt de patiënt de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de zorgverstrekker samen te werken en verschaft alle nodige informatie aan de beroepsbeoefenaar.

© 2019 Wit-Gele Kruis