Griepvaccinatie voortaan door verpleegkundige Wit-Gele Kruis

Vlaanderen

Artsen kunnen voortaan een beroep doen op de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis voor de griepprik.

Het Wit-Gele Kruis ondersteunt huisartsen in de aanloop naar het griepseizoen door vaccins toe te dienen bij risicogroepen, met name ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een gezondheidsprobleem (diabetes, hartaandoening, …). Verpleegkundigen worden opgeleid zodat ze op een veilige manier kunnen vaccineren en voor een kwaliteitsvolle opvolging kunnen zorgen. Het Wit-Gele Kruis draagt op deze manier bij tot een hogere vaccinatiegraad bij de bevolking. Het staat artsen vrij om op deze ondersteunende dienstverlening een beroep te doen.

Wetswijziging

Tot voor kort was het toedienen van vaccins een C-handeling: verpleegkundigen mochten enkel vaccineren in aanwezigheid van een arts. Door een recente wetswijziging is dit een B2-handeling geworden. Dat betekent dat een verpleegkundige nu ook op voorschrift van een arts mag vaccineren zonder de aanwezigheid van die arts.

We helpen graag waar het de patiënt past

Onze verpleegkundigen dienen het griepvaccin op een vooraf afgesproken tijdstip in een huisartsenpraktijk of in een van de gebouwen van het Wit-Gele Kruis toe. Naargelang de regio wordt de griepprik al dan niet aan de zorgverstrekking bij de minder mobiele patiënten thuis gekoppeld.

De patiënt hoeft hiervoor rechtstreeks aan de verpleegkundige niets te betalen, dit gebeurt via het derdebetalerssyteem. Een doktersvoorschrift op naam van de patiënt en een klever van de mutualiteit zijn voldoende voor een verpleegkundige om het vaccin te kunnen geven.

De arts wordt door onze verpleegkundigen verwittigd van de toegediende vaccins zodat dit in Vaccinnet kan worden geregistreerd.

Nauwe samenwerking

Om deze ondersteunende dienstverlening uit te bouwen, werkte het Wit-Gele Kruis nauw samen met het NVKVV (Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in Vlaanderen). De interne procedure tot toediening van het griepvaccin is gebaseerd op de modelprocedure van het NVKVV in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB).

Info

Hendrik Van Gansbeke - Algemeen coördinator

T. 02-739 35 11

info@vlaanderen.wgk.be

Terug naar overzicht