COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Het Wit-Gele Kruis wordt 80

19 januari 2017

Het Wit-Gele Kruis trapt haar feestjaar in gang naar aanleiding van het 80-jarig bestaan. Op 13 november 1937 stichtten dokter Henri Van de Putte en Jozef Bogaerts het Wit-Gele Kruis in Gent, Oost-Vlaanderen.

De organisatie heeft in deze tachtig jaar heel wat evoluties doorlopen en mijlpalen gerealiseerd. Vandaag bestaat het Wit-Gele Kruis uit vijf autonome vzw’s en een overkoepelende Vlaamse federatie. Met meer dan 6.600 medewerkers, meer dan 154.550 patiënten en 17.452.374 bezoeken op jaarbasis heeft het Wit-Gele Kruis zich weten te positioneren op het gebied van thuisverpleging.

Onder voorzitter Piet Vanthemsche heeft de organisatie een nieuwe visie vooropgesteld met aandacht voor de eerstelijnsverpleegkundige; de geïntegreerde eerstelijnszorg met de nodige aandacht voor innovatie, technologie en actieve gegevensdeling; en een nieuw financieringsmodel voor de thuisverpleging. Telkens staat de zorgbehoefte van de patiënt en de mantelzorger centraal.

 

Enkele belangrijke realisaties van de voorbije jaren:

 • De oprichting van het online platform mijnWGK voor het delen van patiëntengegevens.
 • Het aanbieden van een alarm- en zorgcentrale waar de patiënt dag en nacht, in elke provincie, terecht kan. Door deze dienstverlening kunnen patiënten zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis wonen en wanneer nodig rekenen op een zorg op maat.
 • Het oprichten van een werkgroep Medicatiebeleid in de thuisverpleging en thuiszorg. In deze werkgroep wordt nagegaan op welke manier medicatie op een patiëntvriendelijke en veilige manier kan klaargezet en of toegediend worden.
 • In verschillende provincies zijn er vroedvrouwenteams opgericht om tegemoet te komen aan het ‘bevallen met kort ziekenhuisverblijf’ om aanstaande ouders voor en na de bevalling te begeleiden. Het Wit-Gele Kruis participeert ook in andere vormgevende projecten in de gezondheidszorg zoals het pilootproject ‘geïntegreerde zorg voor chronisch zieken’.
 • Elke provincie engageert zich in het behalen van een accreditatie en zijn met de voorbereidingen van start gegaan.
 • Er zijn belangrijke publicaties gepubliceerd waaronder de praktijkrichtlijn ‘Streven naar een fixatiearme thuiszorg’.
 • Het oprichten van een gemeenschappelijke website www.witgelekruis.be en het online gezondheidsmagazine
  www.gezondthuis.be.
 • Patiënten ontvangen maandelijks een bewijsstuk en patiëntenfactuur voor de uitgevoerde verpleegkundige zorgen.
 • Het inlezen van de e-ID bij elk patiëntenbezoek door de verpleegkundige om het bezoek aan de patiënt aan te tonen.
 • Het ter beschikking stellen van tabletcomputers voor elke verpleegkundige om de toegang tot het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) te waarborgen. Momenteel zijn er 6.255 tablets in omloop.

 

Festiviteiten

 • Op 16 juni 2017 vindt naar jaarlijkse gewoonte de Academische Zitting plaats. Dit jaar zal de Academische Zitting doorgaan op een feestelijke locatie in Gent vanwege het ontstaan van de organisatie in deze stad. Meer informatie met het programma en de locatie wordt later bekend gemaakt.
 • Onze medewerkers bedanken we voor hun dagelijkse inzet met een personeelsfeest op vrijdag 17 november 2017. Meer informatie volgt.

© 2019 Wit-Gele Kruis