Nieuw beroepsprofiel ‘basisverpleegkundige’ versterkt zorgteam Wit-Gele Kruis

Vlaanderen

Gisteren keurde het federaal parlement het wetsontwerp 'basisverpleegkundige' goed. De hervorming past in het bredere kader van verschillende profielen die nodig zijn om alle zorgtaken te vervullen. Minister Frank Vandenbroucke werkt aan een herziening van andere verpleegkundige functies, gaande van zorgkundige over verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg, gespecialiseerde verpleegkundigen tot verpleegkundig specialisten.

Functieladder

Het Wit-Gele Kruis was direct en indirect betrokken bij de opmaak van de functieladder verpleegkunde en gelooft sterk in de mogelijkheden en opportuniteiten hiervan. Maar ook voor ons zal dit de nodige aanpassingen vragen. Binnen het Wit-Gele Kruis werken momenteel +/- 64% verpleegkundigen of 3166 medewerkers met een HBO5-opleiding. Hoewel dit voor hen niks verandert: zij zullen allen de titel krijgen van ‘Verpleegkundige Verantwoordelijk voor Algemene Zorg’. Wel moeten we nog concreet bekijken hoe met het nieuwe profiel van basisverpleegkundige de zorgplanning gemanaged kan worden zodat iedereen zijn of haar aanvullende rol kan vervullen en de kwaliteit en zorgcontinuïteit voor de patiënt behouden blijft.

Gestructureerd zorgteam

De nieuwe regelgeving maakt het werken in een gestructureerd zorgteam nog belangrijker: iedere medewerker heeft zijn of haar sterktes en elke competentie is een aanvulling op een andere. Wij zien de komst van het nieuwe profiel ‘basisverpleegkundige’ dus als een versterking van het zorgteam en een waardering van elk beroep in de zorg.

Aandachtspunt

Het enige aandachtspunt dat wij vragen is om de coördinerende, ondersteunende en delegerende rol die de ‘verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg’ nu krijgen, correct te vergoeden in de nomenclatuur van de thuisverpleging.

Bij het Wit-Gele Kruis staan patiënten én medewerkers centraal. Het is dan ook onze taak als werkgever om alle medewerkers, in functie van hun competenties, een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod te bieden, zowel inhoudelijk als naar arbeidsvoorwaarden. Enkel zo blijven zij gemotiveerd om steeds weer de meest kwalitatieve zorg aan huis te bieden.

Terug naar overzicht