niet-geannuleerd bezoek niet-geannuleerd bezoek

Prijsstijging niet-terugbetaalbare en niet-geannuleerde bezoeken

Leestijd (in minuten)
5 minuten
Limburg

Sinds 1 februari 2024 stijgen de kosten van niet-terugbetaalbare en niet-geannuleerde bezoeken aangerekend aan de patiënt. Concreet gaat het om een bedrag van 10 euro per bezoek met een dagplafond van 10 euro.

Niet-terugbetaalbare bezoeken?

Met niet-terugbetaalbare bezoeken bedoelen we bezoeken waarin enkel niet-door-het-RIZIV-vergoedbare zorgen worden uitgevoerd door onze verpleegkundige. Het gaat dan vooral om de volgende zorgen:

 • bloeddrukmeting
 • temperatuur meten 
 • pols nemen 
 • aan- en uitkleden 
 • medicatie klaarzetten/toedienen 
 • medicatie geven aan de patiënt 
 • oogindruppeling van niet-postoperatieve oogdruppels
 • zuurstoftoediening 
 • staalname
 • glycemiebepaling
 • aerosol klaarmaken/toedienen 
 • blaastapotage
 • saturatiewaarden bepalen 

Deze zorgen zijn enkel betalend bij nomenclatuurpatiënten.  Bij forfait A-, B- of C-patiënten, rekenen we deze zorgen niet aan.

Uitzonderingen:

 • Wanneer het niet-terugbetaalbare bezoek aan één patiënt gecombineerd wordt met een terugbetaalbaar bezoek bij een huisgenoot tijdens hetzelfde bezoek, dan wordt dit niet gefactureerd.
 • Deze zorgen worden niet aangerekend wanneer ze worden toegediend in de verpleegpost van de lokale afdeling, of in een instelling (VAPH).
 • Voor patiënten met het palliatief statuut wordt geen bedrag van 10 euro aangerekend.

Niet-geannuleerde bezoeken?

Niet-geannuleerde bezoeken zijn bezoeken waarbij de zorgverlener ter plaatse komt, maar de zorg niet kan/mag uitvoeren. De patiënt of mantelzorger heeft daarbij de zorg niet op voorhand afgemeld. Bijvoorbeeld: de patiënt is niet thuis of weigert de zorg te laten uitvoeren. 

Als een bezoek geannuleerd wordt met een gemotiveerde reden, dan is er uiteraard geen probleem. 

Uitzondering

 • Niet-geannuleerde bezoeken worden niet aangerekend aan patiënten met een palliatief statuut.

Contact

Heb je verdere vragen rond dit thema? Neem contact op met de afdeling in jouw buurt.

Terug naar overzicht