Thuishospitalisatie

Limburg

Sinds 1 juli 2023 kunnen sommige patiënten intraveneuze antibioticatherapie of antitumorale middelen thuis toegediend krijgen. Dit kan onder strikte voorwaarden en nadat de behandeling eerst werd opgestart in het ziekenhuis.

Aanpak en taakverdeling

De thuisbehandeling gebeurt in nauw overleg met de gespecialiseerde arts en de huisarts van de patiënt. Het zorgteam van het ziekenhuis coördineert de thuishospitalisatie. De ziekenhuisapotheek levert bepaalde materialen en geneesmiddelen aan.  Een thuisverpleegkundige met de nodige competenties dient de medicatie toe. 

Afspraken en procedures

Het Consortium Thuisverpleging Limburg heeft met de beide Limburgse ziekenhuisnetwerken afspraken gemaakt en procedures uitgewerkt om thuishospitalisatie op een kwalitatieve en veilige manier mogelijk te maken. 

De eerste focus ligt op antibioticatherapie. In samenwerking met de ziekenhuizen werden webinars en praktijksessies georganiseerd voor Limburgse thuisverpleegkundigen.  

In een tweede fase zullen ook procedures en afspraken gemaakt worden voor het toedienen van antitumorale middelen. 

Meer info & vragen

Voor meer info kan je contact opnemen met Solange Indenkleef, directeur zorg van Wit-Gele Kruis Limburg en provinciaal coördinator van het Consortium Thuisverpleging Limburg.

Solange Indenkleef
Directeur zorg - Wit-Gele Kruis Limburg
Provinciaal coördinator - Consortium Thuisverpleging Limburg
solange.indenkleef@limburg.wgk.be
T. 089-30 08 83

Terug naar overzicht