Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant stopt dienstverlening vroedvrouw aan huis

Vlaams-Brabant

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant maakt de strategische keuze om vanaf 1 juli 2024 te stoppen met de dienstverlening vroedvrouw aan huis.

Focus op thuisverpleging

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant gaat voluit voor thuisverpleging. Door de vergrijzing en de verkorte ligduur in de ziekenhuizen is er meer dan ooit nood aan de expertise van verpleegkundigen en zorgkundigen om patiënten thuis te verzorgen en steeds complexere zorgen te kunnen bieden. Vroedvrouwen die afgestudeerd zijn sinds 2019 mogen niet langer ingezet worden als verpleegkundige. Hierdoor is er minder flexibiliteit om tegemoet te komen aan een stijgende vraag naar thuisverpleging.

Veranderde context

Naast de focus op thuisverpleging zijn er ook andere factoren waarmee we als organisatie moesten rekening houden. Er is een dalend geboortecijfer en de concurrentie van andere vroedvrouwen neemt alsmaar toe. Met langere rij-afstanden voor de vroedvrouwen en verminderde efficiëntie tot gevolg. Tot slot kunnen we door het schrijnende tekort aan financiering vanuit het RIZIV in de nomenclatuur van vroedvrouwen geen financieel gezonde dienstverlening uitbouwen.

Bedankt voor jullie vertrouwen

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant bedankt iedereen voor het vertrouwen in ons vroedvrouwenteam. Zij hebben met veel toewijding tips, rust, warme en professionele zorg geboden aan vele gezinnen thuis.

Terug naar overzicht