Verpleegkundige Wit-Gele Kruis geeft patiënt medicatie Verpleegkundige Wit-Gele Kruis geeft patiënt medicatie

Veilige zorg

Veilige zorg behoort tot de basis in de dagelijkse zorg van onze patiënten. Door in te zetten op continue opleiding, de juiste ondersteuning en begeleiding van onze medewerkers blijven we steeds mee met de laatste ontwikkelingen. 

Hoe realiseren we veilige zorg?

Kennis van procedures/protocollen en de vaardigheid om ze toe te passen

Dit behoort tot de basis-vakbekwaamheid van al onze medewerkers. Door in te zetten op continue opleiding, de juiste ondersteuning en begeleiding van onze medewerkers blijven we steeds mee met de laatste ontwikkelingen. Onze procedures en protocollen zijn wetenschappelijk onderbouwd en voldoen aan de wettelijke vereisten en de eisen van de internationale kwaliteitsnormen van Qmentum. 

Samenwerken met de patiënt en zijn omgeving in het creëren van een veilige omgeving

Bij de opstart van de zorg worden op basis van een veiligheidsrisicobeoordeling afspraken gemaakt om de veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers te garanderen. We evalueren de situatie regelmatig. Waar nodig maken we aangepaste afspraken. 

Preventie en opvolging

Het preventiebeleid is een essentieel onderdeel van veilige zorg. Het richt zich zowel naar de medewerker als naar de patiënt. Naast de preventie is het veilig kunnen melden van incidenten en klachten en de opvolging van deze meldingen om eruit te leren een belangrijk onderdeel van veilige zorg.  

Het streven naar een evenwicht tussen veiligheid en ethische overwegingen

In ons beleid en onze afspraken met de patiënt rond vrijheidsbeperkende maatregelen, medicatieveiligheid en valpreventie zorgen we voor een evenwicht tussen de veiligheid van de patiënt en de ethische overwegingen. 

Infectiepreventie

 • Het treffen van algemene (bij elke patiënt, op elk moment) en bijkomende voorzorgsmaatregelen (bij een gekende of vermoedelijke besmetting of infectie). Eén van de belangrijkste onderdelen hiervan is een goede handhygiëne. 
   
 • Het inzetten op het correct gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen: het voorzien van kwalitatieve materialen en instructiefiches voor het gebruik en het verwijderen van het materiaal na gebruik. 
   
 • Instructies rond het reinigen en ontsmetten van medische materialen, het scheiden van proper en vuil materiaal, instructies rond het verwijderen van (scherpe) materialen en principes van steriel werken. 
   
 • Inentingsbeleid voor onze medewerkers. 
   

 

Veilig omgaan met medicatie

 • Afspraken met de patiënt en zijn omgeving over de taakverdeling voor de medicatie en het gebruik van een  correcte en overzichtelijke medicatiefiche in samenwerking met de (huis)arts en/of apotheek. 
   
 • Stimuleren van geneesmiddelenkennis bij onze medewerkers. 
   
 • Procedures rond het klaarzetten van, het assisteren bij en het toedienen van medicatie. 
   
 • Beleid rond hoog-risicomedicatie.