Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand

Dit is een vorm van loopbaanonderbreking dat de mogelijkheid geeft om geheel of deels je arbeidsprestaties te onderbreken om bijstand te verlenen aan een ziek gezins- of familielid.

Voorwaarden

  • Je kan (als werknemer) een attest voorleggen van de behandelend arts dat aangeeft dat je bijstand wil verlenen aan een ziek gezins- of familielid (tot de 2e graad)  
  • Je voldoet aan de tewerkstellingsvoorwaarden (afhankelijk van de duur van de onderbreking)

 

Procedure

  • Je moet je werkgever ten minste 7 dagen op voorhand schriftelijk verwittigen
  • Je moet een formulier indienen bij de RVA, maximum 2 maanden na het begin van je onderbreking

 

Voordelen

Een onderbrekingsuitkering van de RVA, dit is een maandelijkse forfaitaire vergoeding (afhankelijk van de vermindering, voltijds, halftijds of 1/5).

Goed om weten

  • Mogelijk heb je ook recht op een aanmoedigingspremie voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking voor medische bijstand of palliatieve zorg.
  • Er zijn steden en gemeenten die een mantelzorgpremie geven. Meer informatie hierover vind je bij je gemeente of OCMW.
0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Meer informatie vind je via de website van de RVA of via de Vlaamse overheid.

Bronnen:

© 2019 Wit-Gele Kruis