Groenten met een lintmeter er rond Groenten met een lintmeter er rond

Dieetvoeding voor medisch gebruik

Bij dieetvoeding voor medisch gebruik ontvang je een volledige of gedeeltelijke terugbetaling voor bepaalde dieetvoeding.

Voorwaarden 

  • Je hebt een voorschrift voor medische voeding
  • De dieetvoeding wordt aangeleverd door een apotheker
  • De dieetvoeding is terug te vinden op de lijst met vergoedbare dieetvoeding

Voordelen

Het bedrag is afhankelijk van de vergoedingscategorie van de dieetvoeding.

  • Voeding behorend tot categorie “A” wordt volledig terugbetaald.
  • Voor producten uit categorie “B” dient een persoonlijk aandeel betaald te worden. Voor rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming is dit 15% van de prijs (maximum 8 euro), personen die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen 25% (maximum 12,10 euro).

*bedragen 2022

Procedure

  • Je behandelende arts vult het aanvraagformulier tot terugbetaling in
  • Je bezorgt het aanvraagformulier aan je ziekenfonds
  • De aanvraag wordt onderzocht door de adviserend geneesheer
  • Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je een machtiging

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je terecht op de website van het RIZIV.

Bronnen: