Giften

Je kan het Wit-Gele Kruis steunen en ervoor zorgen dat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Met jouw gift kan het Wit-Gele Kruis nog meer investeren in zijn patiënten, in onderzoek, opleiding en middelen voor thuiszorgprojecten. Hoe je ons kan steunen lees je hier »

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van giften?

  • Identificatiegegevens
  • Bankgegevens 
  • Nationaal identificatienummer (het Rijksregisternummer)

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het Wit-Gele Kruis verzamelt je gegevens om je gift te kunnen verwerken. Er is een wettelijke verplichting bij giften. Indien van toepassing bezorgen we je een fiscaal attest. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens blijven binnen de organisatie van het Wit-Gele Kruis en worden niet gedeeld met andere partijen. 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

We bewaren fiscale gegevens 7 jaar.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op beperking

Indien je bijvoorbeeld de juistheid van de persoonsgegevens betwist of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens mogelijk onrechtmatig verwerkt worden, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het Wit-Gele Kruis nodig heeft om dit te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.