Zorgcentrale: gegevensverzameling

Op 1 januari 2022 bundelden CM en het Wit-Gele Kruis hun krachten in een nieuwe zorgcentrale, Gerust, om de dienstverlening van het personenalarm verder te ontwikkelen.

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens is het Wit-Gele Kruis niet langer de verwerkingsverantwoordelijke maar wel Gerust. Voor meer informatie over hoe Gerust omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens en welke rechten je hebt, verwijzen we je graag door naar Privacyverklaring - Gerust (gerustzorgcentrale.be)