Wegwijs in de thuisverpleging

Foto cover boek
Meerdere regio's
35,10 euro

Vierde editie | Juni 2023

Het boek biedt een antwoord op verschillende vragen waar verpleegkundigen mee geconfronteerd worden en is bedoeld voor studenten verpleegkunde in de hogescholen en het hoger beroepsonderwijs.

Wat zijn de belangrijkste evoluties in de thuisverpleging? Hoe wordt thuisverpleging gefinancierd? Wat zijn de mogelijkheden om als thuisverpleegkundige te werken? Wat is de eigenheid van de thuisverpleging? Wat is de plaats van de thuisverpleging in het huidige zorglandschap? Dit boek beantwoordt al die vragen met theoretische uiteenzettingen en praktische illustraties op basis van concrete casussen uit de dagelijkse praktijk.

Verder gaat dit boek in op specifieke evoluties en trends in de thuisverpleging zoals digitalisering, de samenwerking met andere actoren in de zorgsector, de competenties waarover je moet beschikken om als thuisverpleegkundige te werken en de structuren waarin je aan de slag kunt. De leerdoelstellingen die voorafgaan aan elk hoofdstuk bieden de student en docent concrete leerdoelen en extra houvast.

 

Bestellen via de website van Van In