Parenterale voeding (TPN)

Totale parenterale voeding of TPN-voeding kan een oplossing zijn voor sommige aandoeningen, bv. de ziekte van Crohn.

Wat is het?

Wat is totale parenterale voeding (TPN)?

Totale parenterale voeding of TPN is een volwaardige kunstmatige voeding die via de bloedbaan in het lichaam wordt ingebracht. De arts schrijft dit voor wanneer eten toedienen niet meer mogelijk is via de mond of via het maag-darmstelsel (enteraal).

Totale parenterale voeding (TPN) bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen (koolhydraten, eiwitten, vetten). De inhoud, samenstelling en toedieningswijze van de TPN voeding worden individueel bepaald.

Voor wie?

Totale parenterale voeding of TPN-voeding kan een oplossing zijn voor sommige aandoeningen waarbij mensen onvoldoende voedingsstoffen kunnen opnemen via enterale voeding (via het maag-darmstelsel) of voor patiënten waarbij enterale voeding niet mogelijk is (bijvoorbeeld door onbehandelbaar braken, pancreatitis …).  

Sommige patiënten hebben 24 uur op 24 uur nood aan parenterale voeding, anderen bijvoorbeeld alleen ’s nachts.  

Hoe wordt TPN toegediend?

Afhankelijk van het voorschrift van de arts kan totale parenterale voeding of TPN worden toegediend via:

  • centraal veneuze katheter met of zonder aanprikpoort
  • poortkatheter 
  • perifeer ingebrachte centrale katheter (PICC-katheter)  

Hoe kunnen we jou helpen?

Toedienen

Onze thuisverpleegkundigen kunnen je helpen bij het toedienen van de TPN of totale parenterale voeding door het aan- of afkoppelen van de katheter. Daarbij staan ze in voor de katheterzorg: spoelen van de katheter, vervangen van de verbanden rond de katheterpoort … 

Opvolgen

Het toedienen van totale parenterale voeding is niet zonder risico. Onze thuisverpleegkundigen kunnen specifieke observaties uitvoeren om eventuele complicaties te voorkomen of te herkennen: controle van de lichaamstemperatuur, lichaamsgewicht, misselijkheid, de mond, uitdrogingsverschijnselen, aanwezigheid van oedemen … Zij zullen bij ernstige complicaties ofwel contact opnemen met de arts of je meteen naar het ziekenhuis sturen. 

Een zorg of informatie aanvragen?


Wat is de locatie van de zorg?

Client Coordinates