Foto vrouw met kanker Foto vrouw met kanker

Chemotherapie thuis verderzetten

Een oncologische behandeling die in het ziekenhuis begint en thuis wordt verdergezet? Het kan. Onze verpleegkundigen met een specifieke expertise in oncologie komen aan huis en dienen het oncologische product in alle veiligheid toe.

Voor wie?

In het ziekenhuis bekijkt de oncoloog of hematoloog of je in aanmerking komt voor thuishospitalisatie. Dat hangt af van het type kanker en de behandeling. Binnen de overeenkomsten met de ziekenhuizen en een door de overheid bepaalde lijst met producten wordt bepaald of jouw behandeling thuis kan verder gezet worden. Elke patiënt heeft uiteraard de vrije keuze over:

  • of hij deze toedieningen thuis verkiest
  • welke zorgverlener hem deze zorg thuis zal toedienen

 

 

Hoe verloopt de zorg?

  • Indien je ervoor gekozen hebt om je door ons te laten behandelen, gebeurt de aanvraag voor thuishospitalisatie via het ziekenhuis in een van de lokale afdelingen van het Wit-Gele Kruis.
  • Bij het Wit-Gele Kruis zetten we voor dergelijke behandelingen steeds onze verpleegkundigen met een specifieke expertise in oncologie in. Zij zijn hiervoor opgeleid en krijgen ook continue bijscholing bij het Wit-Gele Kruis. Deze verpleegkundigen voeren de zorgen uit volgens de afspraken die gemaakt zijn met het ziekenhuis.
  • Het zorgteam in het ziekenhuis maakt duidelijke afspraken met onze verpleegkundigen en staat ook altijd ter beschikking bij problemen.
  • Er is steeds een goede communicatie van hoe je behandeling verloopt met het ziekenhuis.
  • De eerste twee toedieningen vinden altijd plaats in het ziekenhuis. Als er zich tijdens deze toedieningen geen problemen voordoen kan de behandeling thuis worden verder gezet.
  • Het voorschrift, de medicatie en het materiaal wordt aan jou meegegeven met duidelijke instructies voor de bewaring.
  • Tijdens het eerste bezoek van je verpleegkundige worden enkele praktische zaken overlopen.
  • De verpleegkundige zal waar nodig na de toediening ook een tijdje bij jou blijven om te kijken dat je de behandeling goed verdraagt. 

Meer info voor zorgpartners

Als organisatie voor thuisverpleging geloven we dat we alleen maar goede zorg kunnen leveren in afstemming met de andere zorgpartners. Daarom voorzien we voor deze zorgpartners ook een luik met extra info over het thuis verderzetten van een oncologische behandeling.

Bekijk hier meer info als zorgpartner