Chemotherapie thuis verderzetten met Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

Een oncologische behandeling die in het ziekenhuis begint en thuis wordt verdergezet? Het kan. De gespecialiseerde verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis komen aan huis en dienen het oncologische product in alle veiligheid toe.

1

Voor welke patiënten?

In het ziekenhuis bekijkt de oncoloog of hematoloog of een patiënt in aanmerking komt voor thuishospitalisatie. Dat hangt af van het type kanker en de behandeling. Binnen de overeenkomst met UZ Leuven is bepaald voor welke producten  thuishospitalisatie kan opgestart worden. Elke patiënt heeft uiteraard de vrije keuze.

Hoe verloopt de zorgaanvraag?

 • De aanvraag voor thuishospitalisatie gebeurt via het ziekenhuis en een van de lokale afdelingen van het Wit-Gele Kruis.
 • Bij het Wit-Gele Kruis zetten we voor dergelijke behandelingen steeds onze gespecialiseerde verpleegkundigen in. Zij volgden een specifieke opleiding in het ziekenhuis en kregen ook continue bijscholing bij het Wit-Gele Kruis.
 • Via een intern planningssysteem voor zorgaanvragen binnen het Wit-Gele Kruis is elk antikankergeneesmiddel gekoppeld aan de verpleegkundigen die opgeleid zijn om het product toe te dienen. Deze verpleegkundigen voeren de zorgen uit volgens de afspraken die gemaakt zijn met het ziekenhuis.

Duidelijke afspraken en rollen

De domeinverantwoordelijke oncologie van het Wit-Gele Kruis ontwikkelt samen met het zorgteam van het ziekenhuis transmurale processen en protocollen. Zodat alle partijen binnen deze samenwerking weten wat de verwachtingen zijn. Waar vinden de verpleegkundigen alle informatie, wat als er problemen zijn, hoe verloopt de zorg veilig voor zowel de patiënt als thuisverpleegkundige zelf.

 • De patiënt krijgt het voorschrift, medicatie en materiaal mee naar huis.
 • De patiënt bewaart het geneesmiddel op een correctie manier.
 • De eerste twee toedieningen van de antikankergeneesmiddelen vinden altijd plaats in het ziekenhuis. Daar wordt gekeken hoe de patiënt reageert. Het risico is heel beperkt, maar vooraleer de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis de behandeling thuis verderzetten, is het goed om die eerste fase in een gecontroleerde medische omgeving te starten.
 • De thuisverpleegkundigen bespreken met het ziekenhuis wat de laatste parameters waren van de patiënt in het ziekenhuis om de verdere opvolging thuis daarop te baseren.
 • In een eerste kennismaking met de patiënt overlopen de thuisverpleegkundigen enkele praktische zaken.
 • De thuisverpleegkundigen bereiden zich voor en verwittigen de patiënt wanneer ze langskomen. Zo kan de patiënt het antikankergeneesmiddel eventueel op tijd uit de koelkast halen.  
 • De thuisverpleegkundigen voeren een verpleegkundig assessment uit, bereiden de medicatie voor en dienen het toe.
 • De verpleegkundige blijft minimaal de voorziene observatietijd na toediening aanwezig bij de patiënt.
 • De verpleegkundige doet nazorg en rapporteert naar het ziekenhuis over de parameters en eventuele bijwerkingen.
 • De patiënt keert voor een opvolging van de behandeling een aantal keren terug naar het ziekenhuis.

Andere verpleegtechnische handelingen

Onze verpleegkundigen zijn opgeleid om ook andere zorgen in het kader van een oncologische behandeling (spoelen poortkatheter, wondzorg ...) uit te voeren.

Meer info

Kristof Muylaert
Domeinverantwoordelijke palliatieve en oncologische zorg:

© 2023 Wit-Gele Kruis