COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Maximumfactuur

De maximumfactuur biedt de garantie dat men per gezin niet meer dan een maximumbedrag moet uitgeven voor geneeskundige verzorging. Op basis van je sociale of financiële situatie wordt een plafondbedrag voor eigen bijdragen (remgeld) bepaald.

0

Voorwaarden

Er zijn 4 categorieën maximumfactuur:

 • De inkomens-maximumfactuur voor iedereen
 • De sociale maximumfactuur voor personen met een verhoogde tegemoetkoming
 • De maximumfactuur voor kinderen jonger dan 19 jaar
 • De maximumfactuur chronisch zieken wanneer een gezinslid het statuut “chronische aandoening” kreeg of wanneer één van de gezinsleden de 2 vorige jaren telkens 477,54 euro aan remgeld betaald heeft

 Procedure

Al je uitgaven voor geneeskundige verzorging worden bijgehouden door je ziekenfonds. Wanneer je je maximumbedrag bereikt hebt, zal je ziekenfonds je automatisch maandelijks terugbetalen.

0

Voordelen

 • Inkomens-maximumfactuur: het maximumbedrag is afhankelijk van je netto belastbaar gezinsinkomen (van 2 jaar eerder). Hoe hoger het netto-inkomen, hoe hoger het maximumbedrag.

 • Sociale maximumfactuur: een maximumbedrag van 487,08 euro
 • Maximumfactuur voor kinderen: een maximumbedrag van 703,56 euro
 • Maximumfactuur chronische zieken: je maximumbedrag (inkomens-MAF, sociale MAF of MAF kinderen) wordt met 108,24 euro verminderd

Goed om weten

 • Een gezin bestaat uit alle personen die officieel op hetzelfde adres wonen. Dit kunnen zowel echtgenoten, samenwonende partners als alleenstaanden zijn.
 • Het persoonlijk aandeel voor o.a. volgende medische kosten tellen mee:
  • Prestaties bij huisartsen, specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen
  • Technische prestaties
  • Vergoedbare geneesmiddelen en magistrale bereidingen
  • Ligdagprijs en farmaceutisch forfait bij opname in het ziekenhuis
  • Palliatieve zorg
0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Meer informatie over de maximumfactuur vind je ook via de website van het RIZIV. Meer informatie over de types van de maximumfactuur vind je hier.

Bronnen:

© 2021 Wit-Gele Kruis