dialyse dialyse

Ambulante dialysepatiënten

Dit is een tegemoetkoming in de reiskosten van en naar een erkend dialysecentrum voor ambulante dialysepatiënten.

Voorwaarden

  • Je bent een ambulante dialysepatiënt
  • Je wordt behandelend in een erkend dialysecentrum

Procedure

  • De behandelende arts vult een aanvraagformulier in
  • Het aanvraagformulier bezorg je aan je ziekenfonds

Voordelen

  • Verplaatsingen met het openbaar vervoer in 2e klasse: volledige terugbetaling
  • Verplaatsingen met andere vervoersmiddelen: een tegemoetkoming van 0,30 euro per kilometer, maximum 30 kilometer per enkele rit. Voor verplaatsingen in groep wordt tot 60 kilometer vergoed, dit enkel aan de persoon die het verst van het erkende dialysecentrum woont.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds.

Bronnen: