Foto kankerbehandeling Foto kankerbehandeling

Ambulante kankerbehandeling

Dit is een tegemoetkoming in de reiskosten van en naar het ziekenhuis voor chemo- en/of radiotherapie voor kankerpatiënten die niet in het ziekenhuis verblijven.

Voorwaarden

  • Je verblijft niet in het ziekenhuis
  • Je volgt chemo- en/of radiotherapie

Voordelen

  • Verplaatsingen met het openbaar vervoer in 2e klasse: volledige terugbetaling
  • Verplaatsingen met andere vervoersmiddelen: een tegemoetkoming van 0,30 euro per kilometer

Procedure

  • De behandelende arts vult een aanvraagformulier in
  • Het aanvraagformulier bezorg je aan je ziekenfonds

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds.

Bronnen: