Foto patiënt in rolstoel Foto patiënt in rolstoel

Rolstoelpatiënten naar erkend revalidatiecentrum

Dit is een tegemoetkoming in de vervoerskosten van rolstoelpatiënten van en naar een erkend revalidatiecentrum.

Voorwaarden

  • Je kan je enkel in een rolstoel verplaatsen
  • Je wordt behandeld in een erkend revalidatiecentrum
  • Je wordt vervoerd in een aangepaste wagen

Procedure 

Je voegt bij je revalidatieaanvraag een medisch verslag dat aantoont dat je je buiten je woonplaats enkel kan verplaatsen met een rolstoel. Indien je je met een eigen aangepaste wagen verplaatst, voeg je ook hiervan een verklaring toe aan de aanvraag.

Voordelen

  • Verplaatsingen met een eigen aangepaste wagen: een tegemoetkoming van 0,30 euro per kilometer (0,26 euro voor vervoer naar Vlaams erkende revalidatiecentra)
  • Verplaatsingen door een taxibedrijf of door het revalidatiecentrum: een tegemoetkoming van 1,38 euro per kilometer (1,35 euro voor vervoer naar Vlaams erkende revalidatiecentra) (verminderd met 20% vanaf de 2e persoon en met 30% vanaf de 3e persoon met een handicap die meerijdt)
  • Verplaatsingen door gesubsidieerd vervoer: een tegemoetkoming van 0,49 euro per kilometer (0,50 euro voor vervoer naar Vlaams erkende revalidatiecentra)

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds of bij je revalidatiecentrum.

Bronnen: