Zorgpad stoma Wit-Gele Kruis Limburg

Doelstelling?

  • Een optimale, meer gestructureerde verpleegkundige zorgverlening door zorgverleners van het Wit-Gele Kruis Limburg. Met meer gerichte en intensievere opvolging door de referentieverpleegkundige wond-en stomazorg kunnen problemen met betrekking tot stomazorg vermeden en/of verbeterd worden.
  • Patiënt en mantelzorger leren omgaan met een stoma door advies op maat van de patiënt te geven. Dit door patiëntenvoorlichting en zonodig doorverwijzing door zorgverleners Wit-Gele Kruis Limburg. 

Voor welke patiënten?

Elke patiënt die net een stoma kreeg includeren we binnen het Wit-Gele Kruis Limburg in het 'zorgpad stomazorg'.

Patiënten met een reeds langer bestaande stoma worden niet geïncludeerd in het zorgpad.

Wat houdt dit zorgpad in voor de patiënt en de professionelen

  • Bij een niet courante stomazorg wordt  er vóór het ZH ontslag een studiebezoek in het ZH gepland met de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis door de referentieverpleegkundige en de wijkverpleegkundige.
  • Vanaf dat de patiënt thuis is, start de zorg.  Het aantal bezoeken per dag of per week hangt af van de zorgbehoefte en van het voorschrift van de arts. 
  • De wijkverpleegkundige neemt binnen 1 week na ZH ontslag contact op met de huisarts om de zorg af te stemmen. 
  • Bij nood aan voedingsadvies wordt er doorverwezen naar de diëtiste. 
  • In samenspraak met de patiënt wordt gekeken in welke mate hij / zij tot zelfzorg komt mbt de stomazorg of in welke mate de mantelzorg betrokken kan worden indien gewenst. 
  • Er wordt een adviesbezoek van de referentieverpleegkundige wond- en stomazorg gepland bij een niet-geheelde stoma of bij problemen.