COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Zorgpad stoma Wit-Gele Kruis Limburg

0

Doelstelling?

  • Een optimale, meer gestructureerde verpleegkundige zorgverlening door zorgverleners van het WGKL. Met meer gerichte en intensievere opvolging door ref.vpk.inco en stoma kunnen problemen mbt stomazorg vermeden en/of verbeterd worden.
  • Patiënt en mantelzorger leren omgaan met een stoma door advies op maat van patiënt te geven. Dit door patiëntenvoorlichting en zonodig doorverwijzing door zorgverleners Wit-Gele Kruis Limburg. 

Voor welke patiënten?

Elke patiënt die net een stoma kreeg includeren we binnen het Wit-Gele Kruis Limburg in het 'zorgpad stomazorg'.

Patiënten met een reeds langer bestaande stoma worden niet geïncludeerd in het zorgpad.

Wat houdt dit zorgpad in voor de patiënt en de professionelen

  • Bij een niet courante stomazorg wordt  er vóór het ZH ontslag een studiebezoek in het ZH gepland met de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis door de referentieverpleegkundige en de wijkverpleegkundige.
  • Vanaf dat de patiënt thuis is, start de zorg.  Het aantal bezoeken per dag of per week hangt af van de zorgbehoefte en van het voorschrift van de arts. 
  • De wijkverpleegkundige neemt binnen 1 week na ZH ontslag contact op met de huisarts om de zorg af te stemmen. 
  • Binnen de 2 weken na ZH ontslag komt de referentieverpleegkundige langs  voor een kennismakingsbezoek en geeft informatie over de stomazorg en leven met een stoma. 
  • Bij nood aan voedingsadvies wordt er doorverwezen naar de diëtiste. 
  • In samenspraak met de patiënt wordt gekeken in welke mate hij / zij tot zelfzorg komt mbt de stomazorg of in welke mate de mantelzorg betrokken kan worden indien gewenst. 
  • Bij problemen kan er een adviesbezoek gepland worden met de ref vpk. Jaarlijks komt hij/zij ook langs voor een opvolgbezoek.

Nog vragen?

Ria Swerts
Ria Swerts
Domeincoördinator stoma en incontinentie
089-36 00 84
maria.swerts [at] limburg.wgk.be

© 2021 Wit-Gele Kruis