Hoe gaat Wit-Gele Kruis om met het coronavirus? Hier vind je de meest gestelde vragen.

Preventie cruciaal in vermijden valincidenten

16 juni 2017
Valpreventie

In 2016 registreerden we 4.380 valincidenten bij onze patiënten. In 60% van de gevallen was er een letsel. De aanleiding was vaak duizeligheid (dikwijls voelde de betrokkene de val niet aankomen) of het door de benen zakken.

Wat waren de onderliggende oorzaken?

 • Een verstoord wandelpatroon (75%). Eén derde van hen heeft een hulpmiddel en/of hulp van derden nodig.
 • Verminderd zicht (20%)
 • Onveilige schoenen (1 op 3)
 • Gevaarlijk gedrag (1 op 3)

Gevolgen

 • De helft van de gevallen patiënten heeft angst om nogmaals te vallen.
 • Hierdoor vermijdt 25% van de gevallen personen bepaalde activiteiten, waardoor hij/zij soms geïsoleerd geraakt.

Opvolging

Bij 1 op 3 valpartijen werd er advies gegeven rond:

 • een personenalarm
 • loophulpmiddelen
 • veilige schoenen
 • omgevingsveiligheid
 • veilig gedrag

Zorgpad “Gevallen en dan…”

Om het aantal valincidenten te verminderen, ontwikkelde het Wit-Gele Kruis het zorgpad “Gevallen en dan…” Elke val wordt geregistreerd en geëvalueerd om zo tijdig de onderliggende oorzaken op te sporen en preventieve acties te ondernemen. Dit gebeurt in samenwerking met (onder andere) de huisarts en de referentieverpleegkundige mobiliteit en zelfredzaamheid van de afdeling.

Info en vragen?

Heb je vragen of wil je  een bespreking van één van je patiënten? Contacteer de afdeling in jouw buurt. Je kan ook terecht bij de domeincoördinator mobiliteit & zelfredzaamheid:

Vincent Moermans
089-30 08 87
vincent.moermans [at] limburg.wgk.be

 

Bekijk ook

Locomotorische en neurologische zorg

Referentiedomein locomotorische en neurologische zorg

Al onze wijkverpleegkundigen stimuleren en ondersteunen zorgvragers in hun thuisomgeving om zo maximaal mogelijk deel te nemen aan al de facetten van hun leven die zij belangrijk vinden. Dit gebeurt zowel op fysiek, psychisch, sociaal als op maatschappelijk vlak.

© 2019 Wit-Gele Kruis