Stoma en incontinentie
Stoma en incontinentie

Referentiedomein stoma en incontinentie

Binnen 3 onderstaande grote deeldomeinen ondersteunen onze referentieverpleegkundigen stoma en incontinentie de wijkverpleegkundigen om warme én kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren bij hun patiënten.

3 deeldomeinen

Stomazorg

In nauw overleg met de huisarts en de stomaverpleegkundigen van de ziekenhuizen zorgen onze verpleegkundigen voor een goede zorg. De referentieverpleegkundigen zorgen hierbij voor de extra begeleiding van onze verpleegkundigen. Ons “Zorgpad Stoma” draagt bij tot een goede opvolging van de nieuwe stomazorgen. 

Zo trachten we de best mogelijke levenskwaliteit te bieden aan personen met een stoma.

Lees meer

(In)continentie

In overleg met de (huis)arts gaan we voor een actieve aanpak van het incontinentieprobleem. De referentieverpleegkundigen zorgen hierbij voor de extra begeleiding van onze verpleegkundigen.

In onze werkwijze zetten we altijd 'droog denken' voorop. Tijdens de behandelperiode of indien behandeling niet mogelijk is, helpen ze de patiënt ook bij de keuze van het gepaste incontinentiemateriaal.

Sondes

De referentieverpleegkundigen ondersteunen onze verpleegkundigen bij éénmalige en intermittente sondage en verblijfsondes (transurethraal en suprapubisch). Ook bij gastrostomiesondes zorgen zij voor begeleiding.

Praktisch

Tegemoetkomingen incontinentie

Incontinentieforfait voor afhankelijke personen

Procedure: in principe wordt de tegemoetkoming automatisch toegekend door je ziekenfonds, op voorwaarde dat de thuisverpleegkundige een KATZ-schaal doorstuurde naar het ziekenfonds. Het Wit-Gele Kruis doet dit voor iedere patiënt.
 
Lees meer

Incontinentieforfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie

Procedure: de huisarts vult een aanvraagformulier in voor het ziekenfonds
 
Lees meer

Belangrijke info sondes

Voorschriften sondes voor autosondage 

Er bestaat regelmatig wat onduidelijkheid over de manier van voorschrijven voor sondes bij autosondage.

Bij nieuwe patiënten moet de uroloog-revalidatiearts-neuroloog het voorschrift maken. De vervolgvoorschriften mag de huisarts maken.
 

Lees meer

Hoeveel sondes worden terugbetaald?

Op de website van het Riziv vind je meer info over het aantal sondes dat terugbetaald wordt.
 

Lees meer

Nog vragen?

domeinverantwoordelijk ria swerts
Ria Swerts

Domeincoördinator wond- en stomazorg
089-36 00 84
maria.swerts [at] limburg.wgk.be

© 2023 Wit-Gele Kruis