Referentiedomein stoma en incontinentie | Wit-Gele Kruis

Onze kantoren in Limburg zijn op 24/9 tussen 6u en 8u (‘s ochtends) telefonisch niet bereikbaar wegens een technisch onderhoud. Voor dringende gevallen kan je dan terecht op volgende gsm-nummers: 0471-22 92 13 en 0471-22 92 14

Stoma en incontinentie

Referentiedomein stoma en incontinentie

Binnen 3 onderstaande grote deeldomeinen ondersteunen onze referentieverpleegkundigen stoma en incontinentie de wijkverpleegkundigen om warme én kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren bij hun patiënten.

3 deeldomeinen
0

Stomazorg

In nauw overleg met de huisarts en (de stomaverpleegkundigen in) de ziekenhuizen zorgen onze verpleegkundigen voor de nodige ondersteuning. Zo trachten zij de best mogelijke levenskwaliteit te bieden aan personen met een stoma.

0

(In)continentie

In overleg met de (huis)arts gaan we voor een actieve aanpak van het incontinentieprobleem. De referentieverpleegkundigen zorgen hierbij voor de extra begeleiding van onze verpleegkundigen.

In onze werkwijze zetten we altijd 'droog denken' voorop. Tijdens de behandelperiode of indien behandeling niet mogelijk is, helpen ze de patiënt ook bij de keuze van het gepaste incontinentiemateriaal.

Sondes

De referentieverpleegkundigen ondersteunen onze verpleegkundigen bij éénmalige en intermittente sondage en verblijfsondes (transurethraal en suprapubisch). Ook bij gastrostomiesondes zorgen zij voor begeleiding.

Praktisch
0

Tegemoetkomingen incontinentie

Incontinentieforfait voor afhankelijke personen

Procedure: in principe wordt de tegemoetkoming automatisch toegekend door je ziekenfonds, op voorwaarde dat de thuisverpleegkundige een KATZ-schaal doorstuurde naar het ziekenfonds. Het Wit-Gele Kruis doet dit voor iedere patiënt.
 
Lees meer

Incontinentieforfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie

Procedure: de huisarts vult een aanvraagformulier in voor het ziekenfonds
 
Lees meer

0

Belangrijke info sondes

Voorschriften sondes voor autosondage 

Er bestaat regelmatig wat onduidelijkheid over de manier van voorschrijven voor sondes bij autosondage.

Bij nieuwe patiënten moet de uroloog-revalidatiearts-neuroloog het voorschrift maken. De vervolgvoorschriften mag de huisarts maken.
 

Lees meer

Hoeveel sondes worden terugbetaald?

Op de website van het Riziv vind je meer info over het aantal sondes dat terugbetaald wordt.
 

Lees meer

Nog vragen?

Ria Swerts
Ria Swerts
Domeincoördinator stoma en incontinentie
089-36 00 84
maria.swerts [at] limburg.wgk.be

© 2019 Wit-Gele Kruis