chemotherapie en voeding chemotherapie en voeding

Voeding en chemotherapie: geen behandeling, wel een hulp

4 oktober 2017
6 december 2023
Tip van de expert

Chemotherapie kan heel wat nevenwerkingen veroorzaken en dus ongemakken en klachten geven. Voeding maakt geen deel uit van de behandeling tegen kanker. Toch kan wat je eet een positieve invloed hebben op je immuniteit en je welzijn.

Nevenwerkingen

Het nadeel van chemotherapie is dus dat het ook gezonde cellen aantast, zoals bloed-, haarwortel en slijmvliescellen. Chemotherapie kan zo heel wat nevenwerkingen veroorzaken. De cytostatica (medicatie) zijn giftige stoffen waarop het lichaam kan reageren. De bijwerkingen zijn vaak van tijdelijke aard en kunnen heel erg verschillen van persoon tot persoon. Ze zijn afhankelijk van het type medicatie, de toegediende hoeveelheid, de duur van de behandeling en je algemene weerstand. De aanwezigheid of ernst van de bijwerkingen heeft niets te maken met het effect van de behandeling.

Positieve invloed

Het aspect voeding krijgt tijdens de oncologische behandeling vaak nog te weinig aandacht. Voeding maakt immers geen deel uit van de behandeling tegen kanker, dus wordt ervan uitgegaan dat het geen rechtstreekse bijdrage levert tot genezing. Voeding kan echter wel een ondersteunende therapie vormen, want een goede voedingstoestand zou een positieve invloed hebben op je immuniteit  of weerstand en je welbevinden (bijvoorbeeld dankzij het sociale aspect).

Bekijk hier onze voedingstips bij enkele vaak voorkomende bijwerkingen >>

Chemotherapie

Bij chemotherapie krijg je geneesmiddelen (cytostatica) die de groei van abnormale cellen, zoals kankercellen, verhinderen of vernietigen. De snel delende cellen worden aangevallen, dus ook de groei van goedaardige cellen wordt vernietigd of geremd.

Een chemokuur verloopt meestal in een cyclus bestaande uit één of meerdere toedieningen van medicatie, gevolgd door een rustperiode. De medicatie kan worden toegediend via pillen, maar meestal gebeurt dit door een rechtstreekse inspuiting in de bloedbaan of via een infuus.