Een collega getuigt... | Wit-Gele Kruis
Een collega getuigt

Een collega getuigt...

Wie kan het best een job bij het Wit-Gele Kruis Limburg beschrijven? Natuurlijk, jouw toekomstige collega's zelf!
Daarom gaven we een aantal werknemers zelf het woord...

Thuisverpleegkundige Tanja

Tanja, thuisverpleegkundige afdeling Houthalen

Ik vind het fijn dat ik als thuisverpleegkundige bij de patiënten uit de buurt het verschil kan maken. Bij sommige patiënten kom ik al jaren aan huis en daar bouw je dan natuurlijk een band mee op.

Binnen het Wit-Gele Kruis kan je zelfstandig werken, maar toch ook rekenen op een team van verpleegkundige collega's en ondersteunende diensten. Dat is een grote geruststelling!

Marleen Brouns

Marleen, verpleegkundige en medewerker continuïteitsteam

Na enkele jobs als verpleegkundige in een rusthuis, heb ik gekozen voor thuisverpleging. Als thuisverpleegster geeft het veel voldoening zorg te kunnen dragen voor je eigen, vaste patiënten. Vaak ben ik er kind aan huis. Ondertussen werk ik binnen het continuïteitsteam en dat bevalt me prima.
Voor het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) houd ik samen met enkele collega's in andere verpleegkundigen disciplines, een blog bij. Je kan er mijn wedervaren volgen en krijgt er een goede kijk op wat de job van thuisverpleegkundige inhoudt.

© 2019 Wit-Gele Kruis