Functies en doorgroeimogelijkheden | Wit-Gele Kruis

Functies en doorgroeimogelijkheden

Als verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis heb je tal van doorgroeimogelijkheden. Je kunt je specialiseren in een bepaald referentiedomein en/of doorgroeien naar een functie waarin jij je collega‘s coacht en begeleidt. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende groeitaken en doorgroeifuncties.

Groeitaken

Referentieverpleegkundige

Je specialiseert je in één van de vijf referentiegebieden:

  • Wondzorg, stoma en decubitus
  • Diabetes
  • Geriatrie, dementie en incontinentie
  • Pijn- en comfortzorg en palliatieve zorg
  • Ergonomie

Je komt regelmatig samen met de verpleegexpert van jouw referentiedomein en de referentie -en diabetesverpleegkundigen van andere afdelingen. Binnen jouw referentiegebied ben jij het aanspreekpunt voor jouw afdeling en ondersteun en begeleid je jouw collega‘s waar nodig.

Lid kwaliteitscirkel

Een kwaliteitscirkel is een groep medewerkers die op regelmatige tijdstippen samenkomt en zich buigt over afdelingsgebonden praktische problemen. Hierin is elke functie vertegenwoordigd. Als lid van de kwaliteitscirkel denk je constructief en vernieuwend mee om bepaalde problemen aan te pakken. Je vormt dus een soort spreekbuis voor je afdeling.

Onze doorgroeifuncties

Nursingbegeleid(st)er

Je ondersteunt de afdelingsverantwoordelijke door de opvolging van de kwaliteit van de verpleegkundige activiteiten en de leefbaarheid van de diensten. Je bent ook het eerste aanspreekpunt voor de verpleegkundigen. Je zorgt voor individuele begeleiding van de verpleegkundigen uit jouw groep en coacht hen tijdens patiëntenbesprekingen.

Verpleegexpert

In het team van verpleegexperten bevorder je, onder leiding van de verpleegkundig directeur, de kwalitatieve zorgverlening binnen jouw referentiedomein en lever je ook een bijdrage aan kwaliteitsprojecten binnen het algemeen verpleegkundig beleid. Je ondersteunt ook de opvolging van de domeinen preventie, thuiszorghygiëne, technische zorg, verpleegprocessen, verpleegprocedures en verpleegmateriaal. Binnen je eigen referentiedomein volg je alle innovaties op de voet, en onderhoud je hiervoor de nodige externe contacten. Door interactieve opleidingen te geven, geef je jouw kennis door aan de referentieverpleegkundigen / diabeteseducatoren en verpleegkundigen, en implementeer je nieuwe technieken.

Afdelingsverantwoordelijke

Je bent verantwoordelijk voor het operationeel management van de afdeling in al haar aspecten. Je bent de rechtstreekse verantwoordelijke van de nursingbegeleid(st)ers, verpleegkundigen, zorgkundigen en administratieve medewerkers van jouw afdeling en rapporteert rechtstreeks aan de verpleegkundig directeur.

© 2019 Wit-Gele Kruis